IZOLACE TEPELNÉ, ZVUKOVÉ IZOLACE, HYDROIZOLACE

stavebnictví a reality on line

odrážka

IZOLACE TEPELNÉ, IZOLACE ZVUKOVÉ, HYDROIZOLACE


Přehled výrobců a dodavatelů izolačních materiálů. Izolace tepelné, zvukové izolace, hydroizolace. Zateplovací fasádní desky, izolační desky pro střechy a podlahy, izolační folie, těsnící tmely, izolační omítky, aj.


volba regionuIZOLACE TEPELNÉ, ZVUKOVÉ, HYDROIZOLACE - VÝROBCI


e-mail BENEŠ ALEXEJ - ALBE POLYSTYREN - výroba a prodej polystyrenu. Zateplovací fasádní desky - samozha‘ivá, rozměrově stabilizovaná deska PSB-S-20 Stabil. Stavební hmotnostní desky k izolaci podlah, střech aj. zatížením exponovaných stavebních konstrukcí. Izolační desky - vyplňová izolace bez požadavků na zatížení (mezi krovy, zdivo apod.). Polystyrenové granule pro čističky odpadních vod, filtry, provzdu‘ení půdy, mulčování, izol. výplně dutin. Plo‘né drenážní desky z polystyrenu, drenáže základů, fotbalových hři‘ť a jiných ploch. Recyklace polystyrenu a polystyrenových odpadů. Interierové a exterierové dekorace z polystyrenu (oblouky, sloupy, římsy, fasádní prvky aj.)


e-mail BACHL, s.r.o. - výrobce a dovozce tepelně-izolačních stavebních materiálů. Vyrábí moderní izolační hmoty z polystyrenu a polyuretanu, polyetylenové stavební a balicí fólie a parozábrany, stavební výrobky z betonu, plastová okna a dveře. Součástí palety výrobků a služeb jsou pozemní a inženýrské stavební práce a realizace stavebních projektů na klíč v průmyslovém i soukromém sektoru.


e-mail CIUR, a.s. - výroba tepelných, akustických a protipožárních izolací. Výroba průmyslových vláken. Dodávka prověřených systémů pro úspory ve stavebních konstrukcích - TZB, membrány pro ochranu izolací, fasádní obklady, obklady.


e-mail FATRA, a.s. - nabízí hydroizolační fólie Fatrafol na izolace střech (FATRAFOL-S), základů staveb (FATRAFOL-H), bazénů (FATRAFOL-B), jezírek a těch částí staveb, které přichází do kontaktu s pitnou vodou.


e-mail GÜSCHU TĚSNÍCÍ TECHNIKA, s.r.o. - vyrábí izolační a těsnící materiály pro průmyslové pece, su‘árny, slévárny, žíhací komory, sklárny, porcelánky, vytápěcí kotle, kamna, krbové vložky, retorty, kryogenní technika, výroba zkapalněných plynů, elektrotechnická zařízení, aparáty pro chemickou syntézu, hořáky, energetika, uhelné mlýny, odvody zplodin hoření, klimatizační zařízení, tepelná čerpadla, laboratorní technika a podobné aplikace.


e-mail GRANITOL, a.s. - výroba vyfukovaných folií z LD-PE SEPATEN® pro stavební účely. Izolační, separační, dilatační, ochranné a výstražné funkce.


e-mail JUTA, a.s. - výroba - hydroizolační fólie, podstře‘ní fólie (parotěsné, paropropustné a antikondenzační), geotextilie, velkoobjemové vaky, ra‘lové pytle, agrotextilie, motouzy, síťovina na balení slámy, PP tkané pytle, obalové a spec. tkaniny, příze, popruhy, sítě.


e-mail NOVABRIK CZECH, s.r.o. - výroba obkladu Novabrik (dekorativní, odvětraný, vysoce užitný obklad pro obklady a zateplení fasád, dělících stěn, a pod.), opěrné zdivo Novablok.


e-mail NOVOPOL, a.s. - desky z pěnového polystyrenu, spádový systém plochých střech, kontaktní fasádní zateplovací systémy, plastové talířové hmoždinky, podlahové desky NOVOPOL s kročejovým útlumem, extrudovaný polystyren GLASCOFOAM® XPS, tvarovky, přířezy a obaly z pěnového polystyrenu, izolační desky pro podlahová topení.


e-mail P.K. TECHNICKÉ TEXTILIE, s.r.o. - výhradní zastoupení firmy Ten Cate Nicolon B.V. pro ČR a SR. Pojistné hydroizolační fólie Nicofol, parotěsné zábrany Nicobar, ochranné sítě a plachty na le‘ení Nicoprotect, zakrývací plachty Nicotrap se zpevněným okrajem a oky, ‘pičkové geotextilie GEOLON pro dopravní stavby, výztužné geomříže Nicoforce a Nicogrid, protierozní - vegetační geomatrace Robulon, Hydroizolační geomembrány Nicotarp a Nicoflex.


e-mail PREMIX, s.r.o. - výroba ‘irokého sortimentu speciálních maltových směsí a stavební chemie - zateplovací systémy, hydroizolace, sanační omítky, sanace betonu, samonivelizační stěrky, omítkové směsi, lepící a spárovací tmely, polypropylénová vlákna atd.


e-mail REFRAIZOL - ker. vlákna, rohože, desky 1260°, 1430°, biorozpustná vlákna do 1100°, vlákna do 1600°, žáruvzdorné vermikulitové výrobky 1150°. Lepidla, tmely, ‘ňůry a těsnění.


e-mail SPUR, a.s. - návlekové trubice pro tepelnou izolaci potrubí z pěněného polyetylénu, izolační fólie zabraňující průniku radonu, hydroizolační fólie pro utěsnění kanálů, vodních toků a nádrží.


e-mail STOMIX, s.r.o. - vyrábí a dodává kontaktní tepelně izolační systémy (izolanty – polystyren, minerální vlákno), fasádní barvy, omítkoviny, barvy pro interiéry, lepicí a stěrkové hmoty, základní a penetrační nátěry, systém pro sanaci a ochranu betonu, systém povrchové úpravy stěn v interiéru s použitím sklovláknitých tapet.


e-mail TOPINEX CZ, s.r.o. - výrobce a prodejce omítek, fasádních barev a zateplovacího systému kompaktinex.


e-mail TORA, s.r.o. - výroba izolačních hmot na střechy a konstrukce, protipožárních a tepelně izolačních omítkovin, výroba a aplikace plastbetonových podlah, urychlovačů tuhnutí betonu, protipožárních hmot na kabely, akrylátových tmelů a lepidel. Výroba repelentních přípravků na ochranu lesa.


IZOLACE TEPELNÉ, ZVUKOVÉ, HYDROIZOLACE - PRAHA


e-mail DEKTRADE, a.s. - dodavatel stavebně izolačních (hydro a termoizolačních) materiálů, doplňkových prvků a příslu‘enství. Hydroizolační materiály : klasické a modifikované asfaltové pásy a lepenky (ELASTEK, GLASTEK), stře‘ní i bazénové fólie ALKOR, pásy a systémy VEDAG, asfaltové ‘indele IKO, aj. Termoizolační materiály: izolační systém POLYDEK, termoizolace z tužených minerálních a skleněných vláken (ORSIL, IZOMAT, ROCKWOOL, G+H ISOVER), polystyren. Stře‘ní deskové systémy: prosvětlovací desky ONDEX, systémy ONDULINE i ONDUSTEEL. Parotěsné i difůzní fólie JUTA, DORKEN, TYVEK, drenážní a ochranné fóle DORKEN, TECHNODREN. Tmely a nátěry PARAMO, DEN BRAVEN, ROOFSEAL. Odborné služby a poradenství v oblasti stavebních izolací.


e-mail DÖRKEN, s.r.o. - prodej fólií pro systémy ‘ikmých střech, fólií pro ochranu základů, ochranných plachet a sítí, zahradních fólií a nátěrových systémů. Přímé zastoupení (dceřina společnost) výrobce.


e-mail FALCO REDY, s.r.o. - barvy, tmely, sádrokartony, tepelné izolace, polystyreny, extrudované polystyreny, zateplovací systémy, aj. Výroba: kovové zárubně, SK profily.


e-mail IZOLACE STAVEB PRAHA, s.r.o. - prodej izolačního materiálu. Provádění - izolace plochých střech (včetně kompletních rekonstrukcí), zelené střechy (speciální skladba, vhodná pro zatrávnění střechy), izolace základů proti vodě, radonu, ...), izolace tepelné. Pokrývačské práce z tvrdé krytiny, klempířské práce, nátěry plechových střech, horolezecké práce, hromosvody, světlíky. Odborné a znalecké posudky, projekty.


IZOLACE TEPELNÉ, ZVUKOVÉ, HYDROIZOLACE - STŘEDOČESKÝ KRAJ


IZOLACE TEPELNÉ, ZVUKOVÉ, HYDROIZOLACE - PARDUBICKÝ KRAJ


e-mail INTAS HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o. - tepelné izolace, polystyrén, dřevo a dřevěné výrobky, stavební deskové systémy, stavební hmoty.


e-mail NOVABRIK CZECH, s.r.o. - Novabrik International Inc. výrábí fasádní obklady pro zateplení domů Novabrik s přísluąenstvím. Dále vyrábí bloky pro realizaci opěrných zdí a dělících stěn Stavoblock. Společnost NOVABRIK CZECH, s.r.o. má dva předměty podnikání. Jedním je výroba stavebních hmot a stavebních výrobků a druhým velkoobchod.


IZOLACE TEPELNÉ, ZVUKOVÉ, HYDROIZOLACE - KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ


IZOLACE TEPELNÉ, ZVUKOVÉ, HYDROIZOLACE - LIBERECKÝ KRAJ


e-mail REALSAN GROUP, SE - prodej sanačních a hydroizolačních materiálů. Sanace vlhkého zdiva, injektáľe, krystalizační hydroizolace, bitumeny a daląí stavební chemie. Vhodné pro hydroizolace základů a zdiva. Nejoblíbenějąí produkt pro izolaci proti vlhkosti - injektáľní prostředek DICOSIL.


IZOLACE TEPELNÉ, ZVUKOVÉ, HYDROIZOLACE - ÚSTECKÝ KRAJ


e-mail GENERAL INSULATION CZECH, s.r.o. - odavatel žáruvzdorných izolačních materiálů Fiberwool, Calsiboord pro vysokoteplotní aplikace. Sortiment zahrnuje keramická a biologicky rozpustná vlákna ve formě rohože, vlákna, papíru, desek a vakuově tvarovaných dílů pro 1100 - 1430°C.Dále nabízí Kalcium-silikátové desky, vermikulitové desky a tvarovky, lepidla ‘ňůry a polykrystalická vlákna a rohože pro teploty 1600°C.

e-mail PUR IZOLACE TRADING, s.r.o. - společnost úzce specializovaná na výrobu tepelných a vodotěsných izolací nástřikem nebo litím tvrdé polyuretanové (pur) pěny na místě - na stavbě přímo u zákazníka. Nabízí komplexní služby v tomto oboru: tepelně - technické výpočty, projektovou dokumentaci, výběr materiálů, technologické postupy a realizaci technologií Gusmer (USA). Spolupracuje na rozvoji technologie s řadou evropských odborníků. Jako jediná z východní Evropy získala certifikát Polyurethane Roof Training Center v USA. Svoje služby poskytuje na celém území Evropy.


IZOLACE TEPELNÉ, ZVUKOVÉ, HYDROIZOLACE - KARLOVARSKÝ KRAJ


IZOLACE TEPELNÉ, ZVUKOVÉ, HYDROIZOLACE - PLZEŇSKÝ KRAJ


IZOLACE TEPELNÉ, ZVUKOVÉ, HYDROIZOLACE - JIHOČESKÝ KRAJ


e-mail ŠNOREK JAROSLAV - PRODEJ TEPELNÉ IZOLACE - prodej tepelné izolace ISOVER, ORSIL, prodej ve‘kerých sádrokartonových komponentů, montáž sádrokartonu, rozvoz až k zákazníkovi.


IZOLACE TEPELNÉ, ZVUKOVÉ, HYDROIZOLACE - VYSOČINA KRAJ


e-mail APFELTHALER RENÉ, ROSENDORFSKÝ ZDENĚK - ARTEX - FOUKANÁ IZOLACE - foukaná izolace objektů - novostavby, průmyslové budovy, izolace rodinných domů, dále duté stropy, ‘ikminy, stěny, zahradní domky. Celá ČR.


IZOLACE TEPELNÉ, ZVUKOVÉ, HYDROIZOLACE - MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ


e-mail FASSET, s.r.o. - prodej a montáže izolačních folií z měkčeného PVC, PEHD, LDPE a jiných materiálů (izolační materiály proti vodě , ropným látkám, radonu, chemikáliím). Výroba a dodávky stěnových průchodek pro prostupy potrubí nebo kabelu stěnami.


e-mail HEMAX, s.r.o. - prodej - tepelně izolační trubice, pásy a folie z pěnového polyetylenu MIRELON firmy MIREL.


e-mail KHÝR VLADIMÍR - BLESK - prodej hydroizolačních materiálů firmy POLYGLASS, opravy a rekonstrukce plochých i ‘ikmých střech, pokrývačské, klempířské a tesařské práce, malby interiérů, tapetáž, úpravy povrchů, nátěry a nástřiky konstrukcí, práce se sádrokartonem.


IZOLACE TEPELNÉ, ZVUKOVÉ, HYDROIZOLACE - OLOMOUCKÝ KRAJ


IZOLACE TEPELNÉ, ZVUKOVÉ, HYDROIZOLACE - ZLÍNSKÝ KRAJ


IZOLACE TEPELNÉ, ZVUKOVÉ, HYDROIZOLACE - JIHOMORAVSKÝ KRAJ


e-mail BOLIO, s.r.o. - zateplovací fasádní desky "STYROBLOK" ze samozhá‘ivého stabilizovaného polystyrenu s nanesenou vrchní vrstvou speciální omítky. Stěrková textilní omítka (tapeta) POLDECOR.


e-mail ELBAX, s.r.o - prodej izolací - plochých i ‘ikmých střech, proti zemní vlhkosti, nádrží a jímek, zateplovací stře‘ní systémy.


e-mail FLAMEX STAVEBNINY - tepelné a zvukové izolace ROCKWOLL. Tepelně izolační systém obvodových plá‘ťů budov a hydroizolace střech, balkónů a betonových konstrukcí AUSTIS. GUTTAFOL - spolehlivé stře‘ní fólie. Barvy malířské, fasádní, na dřevo, na kov, prá‘kové, na střechy, beton, eternit, na skleníky TELURIA a AUSTIS. Lepidla, tmely, ochranné prostředky, tónovací pasty, odstraňovač disperzních nátěrů, Telkryt, plastové obaly, sádra, Sokrat, protiplísňové prostředky BIOSTAT. Zatravňovací ro‘ty EKORASTR.


e-mail KERILIT, s.r.o. - dodávky termoizolačních (polystyren, minerální vlna) a hydroizolačních materiálů (HDPE, LDPE a mPVC folie), izolace proti radonu, metanu, ropným a dal‘ím chemickým látkám.


e-mail STAVMACHEM, s.r.o. - materiály pro tepelné izolace a hydroizolace, plovoucí a průmyslové podlahy, obklady a dlažby tuzemské i zahraniční, stavební chemie, zařizovací předměty (sanitární keramika, vany, baterie, ...), komletní zásobování staveb.


e-mail URS BRNO, s.r.o. - fasádní polystyrén, polystyrén pro podlahy, střechy atd., extrudovaný polystyren URSA XPS (pův.označení GLASCOFOAM), izolační desky PERIMETER´N, ROCKWOOL, skelná vata URSA, lepící a armovací tmely, talířové hmoždinky (EJOT, BRAVOLL, KOELNER), omítkové směsi, armovací skelná tkanina (mřížka) VERTEX, ochrany rohů z plastu a hliníku, bezvýztužové, dilatační profily, soklové zakládací profily. Fasádní zateplovací systém: SETTEF, LAFARGE, BAUMIT, MAMUT. Stavebniny - základní sortiment (cement, vápenný hydrát, omítkové směsi, cihly, tvárnice YTONG,...).

©Copyright MR 1999-2013   TOPlist