ŠTĚRK, PÍSEK, CEMENT, VÁPNO, MALTY, OMÍTKY

stavebnictví a reality on line

odrážka

ŠTĚRK, VÁPNO, CEMENT, PÍSEK, MALTY, OMÍTKY - VÝROBCI A DODAVATELÉ


Přehled výrobců a dodavatelů písku, ‘těrku, ‘těrkopísků, kameniva, lomového kamene, cementu, vápna, malty a omítek. Malty pro zdění, spárování i omítky, pojiva, plniva, spárovací hmoty, cementy, samonivelační hmoty, apod.


volba regionuŠTĚRK, PÍSEK, CEMENT, VÁPNO, MALTY, OMÍTKY - VÝROBCI


e-mail HASIT, ŠUMAVSKÉ VÁPENICE A OMÍTKÁRNY, a.s. - výroba - malty pro zdění, tepelně izolační malty a omítky, zateplovací systémy, speciální malty, spárovací malty, lepidla, omítky vněj‘í / vnitřní (řada ČR 500), ‘lechtěné omítky LITHIN, silikátové omítky, brizolity, silikátové a silikonové barvy, nátěry, omítky vněj‘í / vnitřní (řada ČR 800) lité podlahy, betony, základní nátěry, penetrace. Hydrát, hořečnatovápenatá hnojiva, písky, plniva.


e-mail HOLCIM (ČESKO), a.s. - vyrábí a dodává portlandské cementy, struskoportlandské cementy, síranovzdorné cementy, směsné cementy, těžený ‘těrkopísek a kamenivo, drcené kamenivo včetně lomového kamene netříděného, pojiva GEOROC. Výroba, prodej a pokládka betonové zámkové dlažby. Výroba a dodávky betonů v‘ech druhů.


e-mail LASSELBERGER, a.s. - ‘lechtěné omítky, omítky a ‘tuky, podlahové hmoty a torkrety, lepidla, spárovací hmoty, sanační omítky, fasádní barvy a penetrace, stavební chemie.


e-mail MALPEX s.r.o. - zabývá se výrobou suchých maltových směsí - zejména lepicích tmelů na obklady, dlažby a fasády, vyrovnávacích a stěrkovacích hmot, sádrových a spárovacích hmot.


e-mail PREMIX, s.r.o. - výroba ‘irokého sortimentu speciálních maltových směsí a stavební chemie - sanační omítky, sanace betonu, samonivelizační stěrky, omítkové směsi, lepící a spárovací tmely, zateplovací systémy, hydroizolace, polypropylénová vlákna atd.


e-mail RENOP CZ, s.r.o. - výroba omítkových směsí. Dodávky lepidel, spárovacích hmot, aj.


e-mail SAKRET CZ, k.s. - základní výrobní sortiment: zdicí a omítkové malty pro ruční a strojní zpracování, lepící a armovací malty, ‘tuky, lepidla na obklady a dlažby, spárovací hmoty, betony, sanační malty.


e-mail SEDLECKÝ KAOLIN, a.s. - výroba kaolinu a stavebních hmot - omítkové směsi k okamžitému použití KERASTUK (vnitřní K a vněj‘í V), malířské nátěry SUPERLEX (A,B,C,D a I), tónovací barvy SUPERLEX T a fasádní nátěr FASADOCOLOR F.


e-mail ŠTĚRKOVNY, s.r.o. - dodávky netříděného nebo tříděného maltového písku, ‘těrku, kameniva nebo technologické zeminy. Výroba betonových výrobků, zámkové dlažby, pemzocementových tvárnic, betonových obrubníků (výroba, dovoz a položení). Výroba betonových směsí dle platných norem nebo požadavku zákazníka, dovoz na stavbu a uložení. Přečerpání směsí vlastními čerpadly, dodání certifikátu jakosti betonu a výsledků kvalitativních zkou‘ek. Betonárny (adresy a spojení na WWW stránkách): Ostrava - Mariánské Hory, Ostrava - Polanka, Ostrava - Hrabová, Karviná, Dolní Bene‘ov, Opava (areál Ingstav), Bruntál, Bohumín, Žatec, Ba‘ka, Hodonín, Hole‘ov, Jičín, Jindřichov, Kadaň, Karlovy Vary, Kopřivnice, Kroměříž, Křižanovice, Nový Jičín, Odry, Plzeň, Přerov, Troubelice, Třinec, Veselí n.M., Vsetín, Zábřeh na Moravě, Vy‘kov.


e-mail TORA, s.r.o. - výroba protipožárních a tepelně izolačních omítkovin, výroba a aplikace plastbetonových podlah, výroba izolačních hmot na střechy a konstrukce, urychlovačů tuhnutí betonu, protipožárních hmot na kabely, akrylátových tmelů a lepidel. Výroba repelentních přípravků na ochranu lesa.


e-mail VÁPENKA ČERTOVY SCHODY, a.s. - nepálené výrobky - kusové a mleté vápence, kusové a mleté dolomity. Pálené výrobky - kusové a mleté vápno, vápenný hydrát (bílé vápno ha‘ené) Čerťák®. Speciální výrobky - Proviacal®, Sorbalit®, Čerťák®, Sorbacal®, Asphacal®, Neutralac®, Akdolit®, Oxyfertil®, Saniblanc®, Tradical®.


e-mail VÁPENKA VITOŠOV, s.r.o. - výroba a dodávky kusového vápna a vápenných briket, jemně mleté bílé vápno a vito‘ovský vápenný hydrát, vápencová drt', vápno vzdu‘né bílé, mleté vápence, směsné vápenaté hnojivo, ucelený systém suchých malt SALITH.


ŠTĚRK, PÍSEK, CEMENT, VÁPNO, MALTY, OMÍTKY - PRAHA


e-mail CIHELNA ŠTĚRBOHOLY - prodej ‘tukové, ruční, zdící malty a betonových směsi Knauf, vápenný hydrát. Výroba a prodej cihlářských výrobků. Cihly plné, duté, vo‘tinové, příčkové. Prodej cihel bílých, žlutých, modrých, hnědých žíhaných, červených. Cihly pro zaoblené rohy, cihly třístranné. Cihlová dlažba, hurdisky, antuka, tvárnice Porotherm. Štukové, ruční, zdící malty a betonové směsi Knauf, vápenný hydrát.


e-mail DLABAČ VÁCLAV - STAVEBNINY - velkoobchodní a maloobchodní prodej ve‘kerého základního stavebního materiálu, včetně cementu, vápna, písků (maltový, betonářský a ‘tukový) a drceného kameniva.


e-mail TBG PRAŽSKÉ MALTY, s.r.o. - provoz ROHANSKÝ OSTROV - vyrábí malty pro zdění, čerstvé, průmyslově vyráběné, k použití ve venkovních i vnitřních stavebních částech s konstrukčními požadavky. Malty pro vněj‘í a vnitřní omítky, čerstvé, průmyslově vyráběné. ANHYMENT, lité potěry na bázi síranu vápenatého (anhydrit, alfa sádra) PORIMENT, cementové lité pěny. Poradenství zákazníkům. Doprava směsí je poskytována po Praze zdarma. Nepřetržitý provoz !


e-mail TBG PRAŽSKÉ MALTY, s.r.o. - provoz PÍSNICE - vyrábí malty pro zdění, čerstvé, průmyslově vyráběné, k použití ve venkovních i vnitřních stavebních částech s konstrukčními požadavky. Malty pro vněj‘í a vnitřní omítky, čerstvé, průmyslově vyráběné. ANHYMENT, lité potěry na bázi síranu vápenatého (anhydrit, alfa sádra) PORIMENT, cementové lité pěny. Poradenství zákazníkům. Doprava směsí je poskytována po Praze zdarma. Nepřetržitý provoz !


ŠTĚRK, PÍSEK, CEMENT, VÁPNO, MALTY, OMÍTKY - STŘEDOČESKÝ KRAJ


e-mail ČESKOMORAVSKÉ ŠTĚRKOVNY - provoz MOŘINA - těžba a prodej - vápenec. Výrobky jsou použitelné do betonu, železobetonu, předpjatých betonů, prefabrikovaných dílců, vodostavebního betonu, cementobetonových krytů vozovek, pro drážní stavby, pro silniční stavby - do asfaltových vrstev, nestmelených vrstev, MZK, do nátěrů, posypů apod., do podsypů a zásypů, pod zámkovou dlažbu a dal‘í specifické použití.


e-mail ČESKOMORAVSKÉ ŠTĚRKOVNY - VLTAVSKÉ ŠTĚRKOPÍSKY, s.r.o., provoz ZÁLEZLICE - těžba a prodej - ‘těrkopísek. Výrobky jsou použitelné do betonu, železobetonu, předpjatých betonů, prefabrikovaných dílců, vodostavebního betonu, cementobetonových krytů vozovek, pro silniční stavby - do asfaltových vrstev, nestmelených vrstev, MZK, do nátěrů, posypů apod., do podsypů a zásypů, pod zámkovou dlažbu a dal‘í použití.


e-mail DLABAČ VÁCLAV - STAVEBNINY - velkoobchodní a maloobchodní prodej ve‘kerého základního stavebního materiálu, včetně cementu, vápna, písků (maltový, betonářský a ‘tukový) a drceného kameniva.


ŠTĚRK, PÍSEK, CEMENT, VÁPNO, MALTY, OMÍTKY - PARDUBICKÝ KRAJ


e-mail ČESKOMORAVSKÉ ŠTĚRKOVNY - provoz ZÁRUBKA - těžba a prodej - granodiorit. Výrobky jsou použitelné do betonu, železobetonu, předpjatých betonů, prefabrikovaných dílců, vodostavebního betonu, cementobetonových krytů vozovek, pro drážní stavby, pro silniční stavby - do asfaltových vrstev, nestmelených vrstev, MZK, do nátěrů, posypů apod., do podsypů a zásypů, pod zámkovou dlažbu a dal‘í specifické použití.


ŠTĚRK, PÍSEK, CEMENT, VÁPNO, MALTY, OMÍTKY - KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ


e-mail ČESKOMORAVSKÉ ŠTĚRKOVNY - provoz SVĚTLÁ - těžba a prodej - moravská droba. Výrobky jsou použitelné do betonu, železobetonu, předpjatých betonů, prefebrikovaných dílců, vodostavebního betonu, cementobetonových krytů vozovek, pro silniční stavby - do asfaltových vrstev, nestmelených vrstev, MZK, do nátěrů, posypů, apod., do podsypů a zásypů, pod zámkovou dlažbu a dal‘í použití.


ŠTĚRK, PÍSEK, CEMENT, VÁPNO, MALTY, OMÍTKY - LIBERECKÝ KRAJ


ŠTĚRK, PÍSEK, CEMENT, VÁPNO, MALTY, OMÍTKY - ÚSTECKÝ KRAJ


ŠTĚRK, PÍSEK, CEMENT, VÁPNO, MALTY, OMÍTKY - KARLOVARSKÝ KRAJ


ŠTĚRK, PÍSEK, CEMENT, VÁPNO, MALTY, OMÍTKY - PLZEŇSKÝ KRAJ


ŠTĚRK, PÍSEK, CEMENT, VÁPNO, MALTY, OMÍTKY - JIHOČESKÝ KRAJ


e-mail ČESKOMORAVSKÉ ŠTĚRKOVNY - BUDÉJOVICKÉ ŠTĚRKOPÍSKY, s.r.o., provoz Vrábče - těžba a prodej ‘těrkopísku.


ŠTĚRK, PÍSEK, CEMENT, VÁPNO, MALTY, OMÍTKY - VYSOČINA KRAJ


e-mail ČESKOMORAVSKÉ ŠTĚRKOVNY - provoz BÍLÝ KÁMEN - těžba a prodej - žula mrákotínského typu. Výrobky jsou použitelné do betonu, železobetonu, předpjatých betonů, prefabrikovaných dílců, vodostavebního betonu, cementobetonových krytů vozovek, pro drážní stavby, pro silniční stavby - do asfaltových vrstev, nestmelených vrstev, MZK, do nátěrů, posypů apod., do podsypů a zásypů, pod zámkovou dlažbu a dal‘í specifické použití.


e-mail ČESKOMORAVSKÉ ŠTĚRKOVNY - provoz POHLED - těžba a prodej - rula, granodiorit. Výrobky jsou použitelné do betonu, železobetonu, předpjatých betonů, prefabrikovaných dílců, vodostavebního betonu, cementobetonových krytů vozovek, pro drážní stavby, pro silniční stavby - do asfaltových vrstev, nestmelených vrstev, MZK, do nátěrů, posypů apod., do podsypů a zásypů, pod zámkovou dlažbu a dal‘í specifické použití.


ŠTĚRK, PÍSEK, CEMENT, VÁPNO, MALTY, OMÍTKY - MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ


e-mail ČESKOMORAVSKÉ ŠTĚRKOVNY - provoz POLANKA - terminál je zásobován těženým i drceným kamenivem z provozoven Hrabůvka, Tovačov, Hustopeče a Hulín. Sortiment je také doplněn o ocelářské strusky a okrasné valouny ze ‘těrkopískovny Mohelnice.


ŠTĚRK, PÍSEK, CEMENT, VÁPNO, MALTY, OMÍTKY - OLOMOUCKÝ KRAJ


e-mail ČESKOMORAVSKÉ ŠTĚRKOVNY - provoz BĚLKOVICE - těžba a prodej - moravská droba. Výrobky jsou použitelné do betonu, železobetonu, předpjatých betonů, prefabrikovaných dílců, vodostavebního betonu, cementobetonových krytů vozovek, pro drážní stavby, pro silniční stavby - do asflatových vrstev, nestmelených vrstev, MZK, do nátěrů, posypů apod., do podsypů a zásypů, pod zámkovou dlažbu a dal‘í specifické použití.


e-mail ČESKOMORAVSKÉ ŠTĚRKOVNY - provoz HRABŮVKA - těžba a prodej - moravská droba. Výrobky jsou použitelné do betonu, železobetonu, předpjatých betonů, prefabrikovaných dílců, vodostavebního betonu, cementových krztů vozovek, pro drážní stavby, pro silniční stavby - do asfaltových vrstev, nestmelených vrstev, MZK, do nátěrů, posypů apod., do podsypů a zásypů, pod zámkovou dlažbu a dal‘í specifické použití.


e-mail ČESKOMORAVSKÉ ŠTĚRKOVNY - provoz HUSTOPEČE NAD BEČVOU - těžba a prodej - ‘těrkopísky. Výrobky jsou použitelné do betonových směsí niž‘ích kategorií, do podsypů a zásypů, jako drenážní vrstva, pod dlažbu a dal‘í použití.


e-mail ČESKOMORAVSKÉ ŠTĚRKOVNY - provoz NOVÁ VES - těžba a prodej - moravská droba. Výrobky jsou použitelné do betonu, vodostavebního betonu, pro drážní stavby, pro silniční stavby - do asfaltových vrstev, nestmelených a vtlačovaných vrstev, MZK, do nátěrů, do podsypů a zásyspů, pod zámkovou dlažbu a dal‘í stavební použití.

e-mail ČESKOMORAVSKÉ ŠTĚRKOVNY - provoz ONŘEJOVICE - těžba a prodej - krystalický vápenec. Výrobky jsou použitelné do betonu, pro silniční stavby - do asfaltových vrstev, nestmelených vrstev, MZK, do podsypů a zásypů, pod zámkovou dlažbu a dal‘í stavební použití.


e-mail ČESKOMORAVSKÉ ŠTĚRKOVNY - provoz SUPÍKOVICE - těžba a prodej - ‘těrkopísek. Výrobky jsou použitelné do betonových směsí niž‘ích kategorii, do podsypů a zásypů, jako drenážní vrstva, pod dlažbu a dal‘ího použití.


e-mail ČESKOMORAVSKÉ ŠTĚRKOVNY - provoz TOVAČOV - těžba a prodej - ‘těrkopísek. Výrobky jsou použitelné do betonu, železobetonu, předpjatých betonů, prefabrikovaných dílců, vodostavebního betonu, cementobetonových krytů vozovek, pro silniční stavby - do asfaltových vrstev, nestmelených vrstev, MZK, do nátěrů, posypů apod., do podsypů a zásypů, pod zámkovou dlažbu a dal‘í použití.


e-mail ČESKOMORAVSKÉ ŠTĚRKOVNY - provoz VÝKLEKY - těžba a prodej - moravská droba. Výrobky jsou použitelné do betonu,pro silniční stavby, do nestmelených vrstev, MZK, posypů apod., do podsypů a zásypů, pod zámkovou dlažbu a dal‘í použití.


ŠTĚRK, PÍSEK, CEMENT, VÁPNO, MALTY, OMÍTKY - ZLÍNSKÝ KRAJ


e-mail ČESKOMORAVSKÉ ŠTĚRKOVNY - provoz Hulín - těžba a prodej - ‘těrkopísek. Výrobky jsou použitelné do betonu, železobetonu, předpjatých betonů, prefabrikovaných dílců, vodostavebního betonu, cementobetonových krytů vozovek, pro silniční stavby - do asfaltových vrstev, nestmelených vrstev, MZK, do nátěrů, posypů apod., do podsypů a zásypů, pod zámkovou dažbu a dal‘í použití.


ŠTĚRK, PÍSEK, CEMENT, VÁPNO, MALTY, OMÍTKY - JIHOMORAVSKÝ KRAJ


e-mail ČESKOMORAVSKÉ ŠTĚRKOVNY - provoz BOŽICE - těžba a prodej ‘těrkopísků. Výrobky jsou použitelné do betonu, železobetonu, předpjatých betonů, prefabrikovaných dílců, vodostavebního betonu, cementobetonových krytů vozovek, pro silniční stavby - do asfaltových vrstev, MZK, do nátěrů, posypů apod., do podsypů a zásypů, pod zámkovou dlažbu a dal‘í použití.


e-mail ČESKOMORAVSKÉ ŠTĚRKOVNY - BRNĚNSKÉ PÍSKY, a.s., provoz BRATČICE - těžba a prodej ‘těrkopísků. Výrobky jsou použitelné do betonu, železobetonu, předpjatých betonů, prefabrikovaných dílců, vodostavebního betonu, cementobetonových krytů vozovek, pro silniční stavby - do asfaltových vrstev, nestmelených vrstev, MZK, do nátěrů, posypů apod., do podsypů a zásypů, pod zámkovou dlažbu a dal‘í použití.


e-mail ČESKOMORAVSKÉ ŠTĚRKOVNY - provoz LULEČ - těžba a prodej - moravská droba, slepenec. Výrobky jsou použitelné do betonu, železobetonu, předpjatých betonů, prefabrikovaných dílců, vodostavebního betonu, cementobetonových krytů vozovek, pro drážní stavby, pro silniční stavby - do asfaltových vrstev, nestmelených vrstev, MZK, do nátěrů, posypů apod., do podsypů a zásypů, pod zámkovou dlažbu a dal‘í specifické použití.


e-mail ČESKOMORAVSKÉ ŠTĚRKOVNY - provoz OLBRAMOVICE - těžba a prodej - granodiorit. Výrobky jsou použitelné do betonu, železobetonu, předpjatých betonů, prefabrikovaných dílců, vodostavebního betonu, cementobetonových krytů vozovek, pro drážní stavby, pro silniční stavby - do asfaltových vrstev, nestmelených vrstev, MZK, do nátěrů, posypů apod., do podsypů a zásypů, pod zámkovou dlažbu a dal‘í specifické použití.


e-mail ČESKOMORAVSKÉ ŠTĚRKOVNY - provoz OPATOVICE - těžba a prodej - moravská droba. Výrobky jsou použitelné do betonu, železobetonu, předpjatých betonů, prefabrikovaných dílců, vodostavebního betonu, cementobetonových krytů vozovek, pro drážní stavby, pro silniční stavby - do asflatových vrstev, nestmelených vrstev, MZK, do nátěrů, posypů apod., do podsypů a zásypů, pod zámkovou dlažbu a dal‘í specifické použití.


e-mail ČESKOMORAVSKÉ ŠTĚRKOVNY - provoz ROSICE - těžba a prodej - bite‘ská rula. Výrobky jsou použitelné do betonu, železobetonu, předpjatých betonů, prefabrikovaných dílců, vodostavebního betonu, cementobetonových krytů vozovek, pro drážní stavby, pro silniční stavby - do asfaltových vrstev, nestmelených vrstev, MZK, do nátěrů, posypů apod., do podsypů a zásypů, pod zámkovou dlažbu a dal‘í specifické použití.


e-mail ČESKOMORAVSKÉ ŠTĚRKOVNY - PÍSKOVNY MORAVA, s.r.o., provoz SMOLÍN - těžba a prodej - ‘těrkopísky. Výrobky jsou použitelné do betonu, železobetonu, předpjatých betonů, prefabrikovaných dílců, vodostavebního betonu, cementobetonových krytů vozovek, pro silniční stavby - do asfaltových vrstev, nestmelených vrstev, MZK, do nátěrů, posypů apod., do podsypů a zásypů, pod zámkovou dlažbu a dal‘í použití.


e-mail ČESKOMORAVSKÉ ŠTĚRKOVNY - provoz TASOVICE - těžba a prodej - ‘těrkopísky. Výrobky jsou použitelné do betonu, železobetonu, předpjatých betonů, prefabrikovaných dílců, vodostavebního betonu, cementobetonových krytů vozovek, pro silniční stavby - do asfaltových vrstev, nestmelených vrstev, MZK, do nátěrů, posypů apod., do podsypů a zásypů, pod zámkovou dlažbu a dal‘í použití.

©Copyright MR 1999-2013   TOPlist