odrážka MĚŘENÍ A REGULACE - VÝROBCI A DODAVATELÉMĚŘENÍ A REGULACE - VÝROBCI


e-mail AMIT, s.r.o. - výroba průmyslových řídicích systémů, vývoj a výroba elektroniky na zakázku.


e-mail A.P.O.-ELMOS, v.o.s. - výroba a prodej měřící a regulační techniky. Vyrábí: regulátory, ukazovací přístroje, snímače teploty, snímače relativní vlhkosti, převodníky, moduly. Dodává: snímače teploty, snímače tlaku a tlakové diference, převodníky, zdroje, moduly, regulátory, ukazovací a registrační přístroje, servopohony, armatury, přístroje pro měření průtoku, vlhkosti, výšky hladiny pH, vodivosti. Poradenská činnost v oblasti měřicí a regulační techniky, kompletní dodávky.


e-mail ASTERIX, a.s. - výrobce a dodavatel řídicích systémů pro betonárny všech typů.


e-mail BARTEX, v.d. - vyrábí široký sortiment elektronických přístrojů pro oblast měření a regulaci fyzikálních veličin a to zejména teploty, tlaku, pH, vodivosti, O2 , potenciálu REDOX, relativní vlhkosti vzduchu, vlhkosti dřeva a ostatních materiálů. Automatická regulace nivelace stavebních strojů pomocí laserové a ultrazvukové techniky a nivelační lasery pro stavební a montážní práce. Zastoupení firem GREISINGER ELEKTRONIC GmbH a ING. U. GRITZKE GmbH.


e-mail BD SENSORS, s.r.o. - vývoj, výroba a prodej snímačů tlaku pro nejširší oblasti použití: chemický průmysl, strojírenství, vodárenství, potravinářský průmysl, vzduchotechnika a klimatizace. Zajišťuje dodávky senzorů tlaku z produkce firmy LUCAS NOVA SENSOR a extrémně přesné převodníky tlaku firmy PAROSCIENTIFIC Inc..


e-mail COMET SYSTEM, s.r.o. - zabývá se vývojem a výrobou měřicí techniky. Většinu produkce tvoří záznamové měřicí přístroje v několika typových řadách, snímače teploty a vlhkosti a panelová měřidla.


e-mail DICONT, a.s. - vývojem, výroba a aplikace řídících a kontrolních systémů pro průmyslové provozy a energetiku, řízení elektrických točivých strojů, vývoj a výroba el. servopohonů a pohonů pro mechanizaci, regulaci a pro speciální i všeobecné použití.


e-mail EESA, s.r.o. - firma vyrábějící magneticko-indukční průtokoměry a měřiče spotřeby tepla. Zabezpečuje poradenskou, projekční, montážní, servisní či metrologickou činnost.


e-mail ELCOM, a.s. - výroba - kompenzační rozváděče pro průmyslové sítě, nástěnné kompenzační rozváděče, kompaktní zásuvné moduly pro rozváděčové skříně, ochranné tlumivky pro kompenzační rozváděče, speciální zdroje, komponenty speciálních elektromotorů. Výzkum, vývoj a výroba speciálních zdrojů na bázi usměrňovačů ve zvláštním zapojení, fázově řízených spínačů nebo měničů kmitočtu. Dodávky komponent pohonů ABB - (frekvenční měniče a asynchronní motory), komponent pohonů LOHER A.G. ZONA 1 (SNV2) a ZONA 2 (SNV1), spouštěče pro kroužkové asynchronní motory - INDUSTART, spouštěče typu softstart, softstop. Projekce, zabezpečení měření v oblasti silnoproudé elektrotechniky a elektromagnetické kompatibility.


e-mail ELEKTROPOHONY, s.r.o. - výroba rozváděčů. Projekce a dodávky regulovaných elektrických pohonů. Dodávky výrobků z oblasti pohonářské techniky od světových výrobců: měniče kmitočtu Yaskawa, asynchronní motory Elektrim, stejnosměrné motory AMER, převodovky VARVEL a Renold, servopohony Yaskawa, CNC řídicí systémy a motion kontroléry Yaskawa, pákové ovládače Spohn+Burkhardt, softstarty MTE, elektronické ochrany MTE, brzdicí odpory pro měniče. Projekty regulovaných pohonů. Záruční a pozáruční servis.


e-mail ELSVO-MOST, s.r.o. - výroba: hovorové dispečerské systémy, telefonní dispečerské systémy, aktivní hovorové hlásky, pasivní hovorové hlásky, drážní komunikační systémy, výkonné zesilovače 300W / 100 V, systém školních a podnikových rozhlasů, dálkové ovládání zesilovačů (např. po telefonní lince), audio paměti pro automatická hlášení, multifunkční digitální hodiny řízené rádiem DCF 77, systém jednotného času, hlídače železa pásových dopravníků. Obchodní program: záznamová a archivační zařízení, komunikační zařízení.


e-mail ESB BLANSKO - ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY, s.r.o. - dodavatel součástek pro elektroniku a automatizaci. Mikromotory, převodovky, snímače polohy, tachogenerátory PORTESCAP. Stejnosměrné motory PITTMAN 1 W - 120 W včetně převodovek. Krokové motory - malých, středních i velkých výkonů včetně řízení. Speciální krokové motory pro rychlou akceleraci Portescap. Bezkartáčové motory včetně řízení. AC servomotory. Optoelektronika SHARP: optočleny, LED a LCD displeje. INSIDE, DOTRONIC - jednodeskové PC, grafické karty pro LCD. NORITAKE - displeje alfanumerické - ITRON. STANDISH - LCD vysoce kvalitní displeje. Konektorová technika: AMPHENOL, MOLEX, BERG. Elektromechanicke prvky: spínače, pojistky, pouzdra, svorky HARTMANN, SCHURTER. Průmyslové akustické piezoměniče SONITRON. Teplovodivé izolační fólie - BERGQUIST.


e-mail HONEYWELL, s.r.o. - zastoupení světového výrobce špičkových automatizačních prostředků, firmy HONEYWELL pro ČR.


e-mail METRA BLANSKO, a.s. - výrobce měřící techniky, řídících a regulačních systémů.


e-mail MICROCON, s.r.o. - výrobce kompletních pohonů s krokovými motory. Autorizovaný distributor motorů a pohonů americké firmy Pacific Scientific a anglické firmy Huco Engineering Industries Limited pro ČR - výrobce pružných spojek.


e-mail REGMET, s.r.o. - výroba a prodej: odporové snímače Pt100, Pt1000, NTC, Ni1000, snímače s proudovým a napěťovým výstupem, LONWORKS, snímače s komunikací po RS485, elektronické termostaty, převodníky, panelové měřicí přístroje, záznamové přístroje, měřiče vlhkosti; ovládání technologií budov - systém IRC: platforma A (komunikace ARION, řídicí systém AMiNi), Platforma B (komunikace ModBus, průmyslové PC).


e-mail SENSIT, s.r.o. - výrobce a dodavatel snímačů teploty, čidel teploty v pouzdrech, převodníků, spínačů teploty, teplotních sond, digitálních teploměrů, párovaných snímačů teploty, dataloggerů, snímačů hladiny, snímačů vlhkosti, digitálních vlhkoměrů, digitálních vlhkoměrů/teploměrů, měřících ústředen, monitorovacích systémů, řídících systémů. Kalibrace, servis, poradenství, zakázková výroba.


e-mail TRONIC CONTROL, s.r.o. - vývoj, výroba, projekty, dodávky, montáž, revize a servis zařízení pro měření a regulaci - systémy TRONIC 2000. Nabízí řízení kotelen, vzduchotechniky, klimatizace, monitoring energií, sběr dat, dálkové přenosy, centrální dispečinky a výrobu rozvaděčů MaR.


e-mail ZPA CZ, s.r.o. - elektrotechnická výroba: výroba příjmačů HDO a všech pomocných přístrojů nutných pro jejich nasazení a provoz, výroba automatizačních prvků elektro i strojírenského charakteru - svorkovnice, zdroje, relé, výroba malých programovatelných automatů, poruchové signalizace apod., vše doplňováno návrhem a realizací zákaznických aplikací. Inženýring: rekonstrukce řízení rozvoden VN, řízení elektráren, ovládání a řízení technologických procesů. Dodávky na klíč - je zajíšťována algoritmizace, projekt, výroba, odzkoušení, montáž, uvedení do provozu, servis.


MĚŘENÍ A REGULACE - PRAHA


e-mail DEWETRON PRAHA, s.r.o - výroba a prodej komponenntů pro měřící systémy. Vlastní produkce - přesné měřící systémy na bázi PC pro průmyslové aplikace. Distributor společností: National Instruments - komponenty měřících systémů na bázi PC - virtuální instrumentace, průmyslová automatizace, Optex - bezdotykové infračervené teploměry, Shimaden - regulátory teploty a vlhkosti, zapisovače, izolační konvertory signálu, regulátory příkonu, GaGe - osciloskopické a generátorové karty do PC, Kulite - miniaturní snímače tlaků do náročných podmínek, Gems Sensor - snímače tlaku pro průmysl, Alligator Technologies - antialiasiční filtry jako zásuvné desky do PC, Quitec - měření délek induktivními snímači.


e-mail FCC PRŮMYSLOVÉ SYSTÉMY, s.r.o. - průmyslová řídící technika, sahající od senzorů a senzorových systémů, přes průmyslové sběrnice a průmyslové komunikace po průmyslové výpočetní, řídící a dispečerské systémy na bázi specializovaných PC. Významnou specializací jsou systémy pro prostředí s nebezpečím výbuchu, která se objevují v chemických a palivoenergetických provozech.


e-mail HYDRONIC SYSTEMS PRAGUE, s.r.o. - distributor armatur pro rozvody vytápění a chlazení. Technická podpora pro projektanty, montážní firmy i investory. Produkty: termostatické radiátorové ventily ( Gampper ), vyvažovací ventily ( CRANE D931 DM930 a TA Tour Andersson STAD STAF STAP ), regulátory tlakové diference REGULATOR 2000 ( D512 DA516 DKH 512 DK50 KTH512 KTM512 ), regulační ventily a ovládací pohony TAC ( Tour & Andersson Control ), další armatury ( motýlové uzavírací klapky, potrubní filtry, kulové kohouty). Provádí kompletní hydronické vyvážení soustav rozvodů tepla, chladu a TUV včetně předání protokolu o vyvážení investorovi v souladu s požadavky Zákona o hospodaření energií (406/2000Sb).


e-mail MAR SERVIS PLUS, s.r.o. - dodavatel měření a regulace , vytápění a klimatizace, vodo, topo, plyn.


e-mail SAUTER AUTOMATION, s.r.o. - zastoupení firmy FR. SAUTER, A.G.. Výroba a prodej řídicí techniky - klapkové pohony, univerzální regulátory pro použití v oblasti větrání a klimatizace, regulátory prostorové teploty, regulátory topení s možností komunikace, kanálové hygrostaty vhodné pro zvlhčovače nebo odvlhčovače, kontrolní regulátory rosného bodu (ochrana proti rosení potrubí např. chladicích strojů), snímače kvality vzduchu (použití v restauracích, sportovních halách, výstavních prostorech, přednáškových sálech atd.).


e-mail SETRON, s.r.o. - výhradní zastoupení firem Rechner GmbH, Wenglor GmbH a Hengstler GmbH pro ČR. Senzory pro průmyslovou automatizaci - induktivní senzory, kapacitní senzory, optické senzory, laserové senzory, kalorimetrické senzory pro kontrolu proudění, senzory pro speciální nasazení, vyhodnocovací jednotky k výše uvedeným senzorům, konektory používané v automatizační technice, čítače elektronické, mechanické, pneumatické, systémy pro kontrolu otáček, inkrementální a absolutní úhlové snímače, ostatní příslušenství: držáky, kryty, odrazky, reflexní fólie.


e-mail SCHNEIDER ELEKTRIC CZ, a.s. - nabízí obsáhlou škálu přístrojů výrobních značek : Elektropřístroj Písek, Merlin Gerin, Modicon a Telemecanique, pro distribuci energie, průmyslovou regulaci a automatizaci ve spojení s velmi efektivním servisem. Přístroje pro výrobu a rozvod elektrické energie VN a VVN, spínací a jistící přístroje NN. Průmyslová automatizace, programovatelné automaty.


e-mail WASGESTIAN IVAN, ING. - HBP - dodává snímače pro měření krouticího momentu, síly, tlaku, dráhy, prodloužení, zrychlení, tenzometry a snímače pro váhy. Indikátory pro vážení, dávkování, vícekanálové měřicí ústředny. Výhradní zastoupení firmy Hottinger Baldwin Messtechnik pro ČR a SR.


MĚŘENÍ A REGULACE - STŘEDOČESKÝ KRAJ


MĚŘENÍ A REGULACE - PARDUBICKÝ KRAJ


MĚŘENÍ A REGULACE - KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ


e-mail A.P.O.-ELMOS, v.o.s. - výroba a prodej měřící a regulační techniky. Vyrábí: regulátory, ukazovací přístroje, snímače teploty, snímače relativní vlhkosti, převodníky, moduly. Dodává: snímače teploty, snímače tlaku a tlakové diference, převodníky, zdroje, moduly, regulátory, ukazovací a registrační přístroje, servopohony, armatury, přístroje pro měření průtoku, vlhkosti, výšky hladiny pH, vodivosti. Poradenská činnost v oblasti měřicí a regulační techniky, kompletní dodávky.


e-mail JSP, s.r.o. - dodavatel měřicí a regulační techniky firmy FISHER-ROSEMOUNT. Teploměry, manometry, průtokoměry, snímače hladin, snímače vlhkosti, analyzátory plynů. Elektroventily, napájecí zdroje, oddělovací členy, převodníky, ukazovací přístroje, regulátory, zapisovače, armatury, příslušenství, spotřební materiál. Servis a dodávky jednotlivých přístrojů, kompletních měřicích okruhů a dodávky zařízení MaR.


e-mail NATURA HRADEC, s.r.o. - měřidla pro stavebnictví, pomůcky pro geodety. Vyrábí, dováží a prodává měřidla a geodetické potřeby. Prodej měřidel zahraničních společností, resp. značek APEX, DIROTEC, FAYNOT, FORETECH, NEDO, SOLA.


MĚŘENÍ A REGULACE - LIBERECKÝ KRAJ


e-mail PROTECH MATIC, s.r.o - měření a regulace v průmyslu a stavebnictví. Vizualizace stavu zařízení a budov. Výroba strojů a zařízení pro ohýbání plastovýcyh oken.


e-mail VIPA CZ, s.r.o. - systém měření a výpočtu úhrady za vytápění bytů, poměrové indikátory VIPA pro měření spotřeby tepla v bytech.


MĚŘENÍ A REGULACE - ÚSTECKÝ KRAJ


e-mail MAR SERVIS PLUS, s.r.o. - dodavatel měření a regulace , vytápění a klimatizace, vodo, topo, plyn.


MĚŘENÍ A REGULACE - KARLOVARSKÝ KRAJ


MĚŘENÍ A REGULACE - PLZEŇSKÝ KRAJ


MĚŘENÍ A REGULACE - JIHOČESKÝ KRAJ


MĚŘENÍ A REGULACE - VYSOČINA KRAJ


MĚŘENÍ A REGULACE - MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ


e-mail AVEMAR CZ, s.r.o. - obchodní a poradenská činnost v oblasti průmyslových armatur, zaměřená zejména na segment speciálních armatur. Výhradně zastupuje v České republice německé firmy Phönix , Cerpraecis a Bollin. Dodávky zařízení pro měření úrovně hladin firmy Phönix ( vodoznaky, stavoznaky přímé a magnetické, optoelektronické, kapacitní a magnetostrikční snímače hladiny včetně jejich servisu). Dodávky regulačních a uzavíracích armatur ( kulové kohouty, ventily a desková šoupátka ) s keramickým vnitřním vybavením firmy Cerpraecis pro vysoce abrasivní nebo agresivní pracovní prostředí, včetně projekční a servisní činnosti. Dodávky uzavíracích a regulačních vysokotlakých ventilů firmy Bollin malých světlostí DN 6 – DN 15 do PN 400, ventilové bloky pro měřící, řídící a regulační obvody a tlakoměrové ventily podle specifických požadavků zákazníků.


e-mail COMAC CAL, s.r.o. - výrobce fakturačních a nefakturačních měřičů spotřebovaného tepla, chladu a průtoku v kapalném médiu a komunikačních modulů.Vývoj a výroba měřidel a elektroniky na zakázku. Prodej mechanických a ultrazvukových průtokoměrů a měřičů tepla, poměrových měřičů tepla na radiátory, rozúčtovací služby, patního měření TUV atd. Prvotní a následné ověřování měřidel. Zajišťuje poradenskou, montážní, servisní či metrologickou činnost.


e-mail MM GROUP, s.r.o. - vývoj, výroba a prodej převodníků signálů pro normální a výbušná prostředí (Ex), přepěťových ochran, snímačů tlaku pro nejširší oblasti použití: chemický průmysl, strojírenství, vodárenství, potravinářský průmysl, vzduchotechnika a klimatizace, převodníků a snímačů teploty. Zajišťuje dodávky senzorů tlaku z produkce firmy LUCAS NOVA SENSOR a KELLER.


MĚŘENÍ A REGULACE - OLOMOUCKÝ KRAJ


e-mail MAR SERVIS PLUS, s.r.o. - dodavatel měření a regulace , vytápění a klimatizace, vodo, topo, plyn.


MĚŘENÍ A REGULACE - ZLÍNSKÝ KRAJ


MĚŘENÍ A REGULACE - JIHOMORAVSKÝ KRAJ


e-mail GHV TRADING, s.r.o. - prodej měřicí techniky a komponentů pro rozváděče. Cejchování proudových transformátorů, kalibrace měřicích přístrojů.


e-mail HYDRONICKÉ SYSTÉMY, s.r.o. - distributor armatur pro rozvody vytápění a chlazení. Technická podpora pro projektanty, montážní firmy i investory. Produkty: termostatické radiátorové ventily ( Gampper ), vyvažovací ventily ( CRANE D931 DM930 a TA Tour Andersson STAD STAF STAP ), regulátory tlakové diference REGULATOR 2000 ( D512 DA516 DKH 512 DK50 KTH512 KTM512 ), regulační ventily a ovládací pohony TAC ( Tour & Andersson Control ), další armatury ( motýlové uzavírací klapky, potrubní filtry, kulové kohouty). Provádí kompletní hydronické vyvážení soustav rozvodů tepla, chladu a TUV včetně předání protokolu o vyvážení investorovi v souladu s požadavky Zákona o hospodaření energií (406/2000Sb).


e-mail MAR SERVIS PLUS, s.r.o. - dodavatel měření a regulace , vytápění a klimatizace, vodo, topo, plyn.

©Copyright MR 1999-2013   TOPlist