ZDÍCÍ MATERIÁLY, CIHLY, TVÁRNICE, PANELY

stavebnictví a reality on line

odrážka ZDÍCÍ MATERIÁLY, CIHLY, TVÁRNICE, PANELY - VÝROBCI A DODAVATELÉZDÍCÍ MATERIÁLY, CIHLY, TVÁRNICE, PANELY - VÝROBCI


e-mail BEST, a.s. - výrobce a dodavatel betonových stavebních a okrasných prvků. Zdicí tvárnice. Dlažby skladebné, zámkové, vegetační, a pro historická prostranství. Prvky plotů a opěrných zdí, obkladové pásky, palisády, obrubníky, žlaby, vpustě.


e-mail BETON HRONEK, s.r.o. - betonové výrobky - tvárnice nosné, příčkovky, ‘alovací, betonové cihly, stropní vložky a nosníky, betonová dlažba, plotové dílce.


e-mail BE-TONG, s.r.o. - vyrábí a prodává betonové skořepinové tvárnice Betong. Tvárnice Betong jsou vhodné pro výstavbu nízkoenergetických rodinných a bytových domů, garáží, hal, skladů, bazénů, opěrných zdí, podezdívek, plotů atd. Tvárnice jsou vyráběny z drceného dolomitického vápence, cementu a vody.


e-mail BETONIKA, s.r.o. - betonové výrobky pro dopravní a kanalizační sítě. Betonové trouby a ‘achty, vpustě, obrubníky, aj. Zdící tvarovky, komínové dílce, betonové ‘alovací tvárnice, montovaný strop.


e-mail CIDEM HRANICE, a.s. - divize CETRIS - výroba cementotřískových desek CETRIS® pro podlahové a fasádní systémy (exteriér i interiér).


e-mail CIDOS, s.r.o. - výroba cihlářských výrobků. Vyrábí cihly, lícové cihly, klinkery, cihelné dlažby, kanalizačních cihel, betonové dlažby ...


e-mail CIHELNA ŠTĚRBOHOLY - výroba a prodej cihlářských výrobků. Cihly plné, lehčené, duté, vo‘tinové, příčkové, ‘amotové. Cihly bílé, žluté, červené, modré a hnědé. Cihlová dlažba, hurdisky, antuka. Štukové, ruční, zdící malty a betonové směsi Knauf, vápenný hydrát.


e-mail COLORBETON a.s. - výroba betonových dlažeb (i zámkových), obrubníků, příkopových tvárnic, zatravňovacích tvárnic, plotových prvků, prvků okrasných opěrných zdí zahradní architektury. Výroba a prodej liaporu a zdících tvárnic z liaporu. Prodej i výrobků jiných výrobců. Vypracování cenových nabídek, zajistí dopravu a provádí i realizaci. Technická a konzultační činnost. Zástupci ve v‘ech krajích - viz WWW.


e-mail DB BETONOVÉ JÍMKY, s.r.o. - vyrábí betonové prefabrikáty - jímky, žumpy, septiky a nádrže včetně usazení a montáže. Nabízí a montuje velkoobjemové retenční nádrže pro zachycení vody a žumpy z dílů k rodinným domům. Komplexní služby při realizaci žump, septiků a jímek.


e-mail DOBIÁŠ, s.r.o. - výroba betonového zboží. Ztracená bednění, tenkostěnné, rohové a věncové tvárnice, betonové výrobky, zámková dlažba, podhledové zdivo, stropní trámce a stropní vložky.Opravy vysokozdvižných vozíků.


e-mail HB BETON,s.r.o. - výrobní program : překlady, stropní desky, betonové ro‘ty do stájí, plotové podezdívky, skruže uliční vpustě, zatravňovací tvárnice, žlabovky a přídlažba, zámkové dlažby, atypické výrobky. Výroba betonu včetně dopravy.


e-mail HRABČUK KAREL-CIHELNA VYSOKÉ MÝTO - výroba a prodej cihlářských výrobků. Cihly plné, děrované, vo‘tinové, příčkovky dutinové.


e-mail GOLDBECK PREFABETON, s.r.o. - vyrábí konstrukční prvky pod obchodní značkou STROPSYSTEM GOLDBECK pro výstavbu stropů, balkónů a schodi‘ť. Doprava a montáž.


e-mail LIAS VINTÍŘOV, LSM, k.s. - výroba - kalibrované zdivo LIAPOR a LIATHERM pro přesné zdění na tenkou zdicí maltu 2 mm s dokonale rovnými ložnými plochami, pro nosné stěny, příčky, podhledy. Keramické kamenivo LIAPOR, LIAFLOR, LIADRAIN, expandovaný granulát z drceného odpadního skla - LIAVER, akustické desky REAPOR. Lehké keramické betony s LIAPOREM.


e-mail MORAVSKÉ KERAMICKÉ ZÁVODY, a.s. - ‘amotové výrobky (‘amot licí a kamnářský), lehčené tepelně-izolační tvarovky PERIL, topné elementy, grafitové výrobky, lehčené izolační tvarovky IZOSPAR®, ucpávkové hmoty pro vysoké pece, žlabové a dusací pánvové hmoty. Prané a kopané písky.


e-mail MTEC INT., a.s. - výroba cihlového komínového systému ASV.


e-mail NOVABRIK CZECH, s.r.o. - výroba fasádních systémů Novabrik™ a stavebních materiálů na bázi betonu.


e-mail POROBETON TRUTNOV, a.s. - vyrábí komplexní stavební systém QPOR, který zahrnuje hladké tvárnice, tvárnice s kapsou, tvárnice s perodrážkou a kapsou, příčkovky, U-profily, nosné a nenosné překlady, stropní nosníky a vložky, ale i lepidla a omítkové směsi..


e-mail PREFA H+Z, s.r.o. - výroba - prvky pro bytovou výstavbu jako jsou stropní desky od 60 do 330 cm délky, stropní panely do 600 cm, překlady a atypické prvky dle přání stavebníků. Montované haly o rozponu 12,15 a 18 m jednolodní nebo vícelodní, typové nebo atypické s různými modifikacemi.


e-mail REALITA-EXPRES, s.r.o. - výroba a dodávky termoizolačního zdícího systému, komponentních stropů, betonové zámkové dlažby a venkovních betonových prvků, betonových a maltových směsí, stavební činnost.


e-mail SCHIEDEL, a.s. - výroba Univerzální komíny a speciální komíny s keramickou vložkou, lehké třívrstvé celonerezové komíny nebo kombinované komíny pro speciální použití v bytové nebo průmyslové výstavbě. Jednovrsté komíny na bázi keramiky, nerezové oceli a plastu, vhodné pro vložkování stávajících komínových průduchů.


e-mail WIENERBERGER CIHLÁŘSKÝ PRŮMYSL, a.s. - výroba a prodej cihlářských výrobků. Cihelné bloky POROTHERM, cihly brou‘ené, superizolační, akustické, překlady, věncovky, roletové překlady, stropy. Lícové cohly a pásky, keramická dlažba. Malty a omítky.


e-mail SMP, a.s. - výroba a montáž předpjatých a železobetonových prefabrikátů, výroba a montáž ocelových konstrukcí. Provádí: monolitické předpjaté konstrukce betonované na pevných a výsuvných skružích, monolitické předpjaté konstrukce letmo betonované, monolitické předpjaté konstrukce postupně vysouvané, letmo montované konstrukce z příčně dělených prefabrikátů, konstrukce z předpjatých prefabrikátů spřažených se železobetonovou deskou, spřažené ocelobetonové konstrukce, železobetonové mostní a inženýrské konstrukce. Tradiční dodavatel mostních objektů.


e-mail TOPOS PREFA TOVAČOV, a.s. - základním výrobním programem jsou předem předpjaté stavební dílce pro zhotovení stropních, stře‘ních a stěnových konstrukcí SPIROLLa ECHO, železobetonové stavební dílce pro výstavbu stropních a stře‘ních konstrukcí filigrán, železobetonové a předem předpjaté stavební dílce pro výstavbu montovaných objektů (základové patky a kalichy, vazníky, stěnové dílce s tepelnou izolací, schodi‘ťová ramena a podesty, stře‘ní kazetové desky, stře‘ní krokve, sloupy, stěnové panely, průvlaky, základové nosníky, nakládací můstky typu GBB), železobetonové stavební dílcepro výstavbu inženýrských sítí (rámové propustě Bene‘, opěrnéa dělící stěny, plotové dílce a protihlukové stěny, kompletní regulační stanice plynu.


e-mail TRI TREG TŘINEC, s.r.o. - výroba a prodej: struskobetonové tvárnice a prefabrikáty, stěnové a základové tvárnice, stropní nosníky. Ocelová prostorová výztuž pro železobetonové konstrukce, betonářská ocel, ocelový tažený a válcovaný drát za studena, žebrovaný, hladký.


e-mail VALENTA LUDĚK - výrobce skořepinových tvárnic. Vysoká odolnost, dlouhá životnost, výborné tepelně-izolační vlastnosti, nízké pořizovací náklady.


e-mail VELOX-WERK, s.r.o. - výrobce stavebního systému VELOX, jehož podstatou je vytvoření trvale zabudovaného bednění, tzv. ztraceného, ze ‘těpkocementových desek . Komplexní a variabilní systém vyznačující se vysokou tepelnou a zvukovou izolací a jednoduchostí výstavby, vhodný pro obytné, občanské i průmyslové stavby. Protihlukové stěny VELOX s variabilními barevnými nátěry.


e-mail VOKD, a.s. - výroba, prodej: struskobetonové tvárnice a prefabrikáty, důlní pažiny. Ocelové svařované sítě 3-9 mm, stabilní i mobilní ploty ze svařovaných sítí, betonářská ocel, ocelový tažený a válcovaný drát za studena, žebrovaný, hladký. Povrchové stavby, podpovrchové a důlní stavby. Regenerace panelových domů včetně technologicky náročných sanačních a zateplovacích prací.


e-mail XELLA POROBETON CZ, s.r.o. - výrobky z porobetonu - YTONG. Přesné tvárnice, tvárnice s perem a drážkou, vyrovnávací tvárnice, příčkovky, U - profily, přesné bloky, přesné nosné překlady, komínové dílce.


e-mail ZEMAN OTS - KOMÍNOVÉ SYSTÉMY - nabízí komínové systémy ASV 20 a CJ Blok, vhodné na komíny pro v‘echny druhy paliv. Tepelně izolované, celoplo‘ně odvětrané, stavebnicového typu z tradičních materiálů (cihelná tvarovka, tepelná izolace, keramická vložka), velkoobchod.


e-mail ŽPSV, a.s. - tradiční dodavatel betonových výrobků pro stavebnictví se zaměřením pro stavebnictví železniční, silniční a pozemní - pražce, díly a konstrukce nástupi‘ť, díly pro železniční přechody a přejezdy, speciální díly železničního značkování, tramvajové panely DZP. Betonová svodidla, betonové obrubníky, betonové tvárnice, betonové trouby, ‘achtové skruže a dna včetně poklopů, plotový panel, výplňové desky, stropní nosníky HATTRICK, desky a panely, sloupy a pilíře. Výroba schodi‘ťových ramen, podest, desek a stupňů, silniční panely. Prefabrikáty pro mosty, montované parovody, teplovody a energokanály. Kamenivo drcené hrubé pro stavební účely. Transportbeton (výroba čerstvého betonu).


ZDÍCÍ MATERIÁLY, CIHLY, TVÁRNICE, PANELY - PRAHA


e-mail BRICK & COTTO EXPERTS, s.r.o. - dovoz a prodej - lícové zdivo, cihly a pásky, cihly klinker. Dlažba a doplňky COTTO. Italská dlažba. Stavebnicové komíny.


e-mail COLORBETON a.s. - prodejna Praha - prodej betonových dlažeb (i zámkových), obrubníků, příkopových tvárnic, zatravňovacích tvárnic, plotových prvků, prvků okrasných opěrných zdí zahradní architektury.Prodej liaporu a zdících tvárnic z liaporu. Prodej i výrobků jiných výrobců. Písky, drcené kamenivo, beton. recyklát. Vypracování cenových nabídek, zajistí dopravu a provádí i realizaci. Technická a konzultační činnost.


e-mail MOTAL TOMÁŠ - STAVONET - zdicí materiály, hutní materiály, stavební chemie. Kompletní sortiment suchých maltových směsí, komponent systému zateplení budov, sanace budov, sádrokarton. Prodejce materiálů od firem Knauf, Quick-mix, Baumit-Bayosan, Isover, Rockwool, Rigips, Ytong. Dopravu zaji‘ťujeme vlastními vozy. Internetová prodejna.


ZDÍCÍ MATERIÁLY, CIHLY, TVÁRNICE, PANELY - STŘEDOČESKÝ KRAJ


e-mail COLORBETON a.s. - prodejna Kutná Hora - prodej betonových dlažeb (i zámkových), obrubníků, příkopových tvárnic, zatravňovacích tvárnic, plotových prvků, prvků okrasných opěrných zdí zahradní architektury. Výroba a prodej liaporu a zdících tvárnic z liaporu. Prodej i výrobků jiných výrobců. Vypracování cenových nabídek, zajistí dopravu a provádí i realizaci. Technická a konzultační činnost. Zástupci ve v‘ech krajích - viz WWW.


ZDÍCÍ MATERIÁLY, CIHLY, TVÁRNICE, PANELY - PARDUBICKÝ KRAJ


e-mail NOVABRIK CZECH, s.r.o. - Novabrik International Inc. výrábí fasádní obklady pro zateplení domů Novabrik s přísluąenstvím. Dále vyrábí bloky pro realizaci opěrných zdí a dělících stěn Stavoblock. Společnost NOVABRIK CZECH, s.r.o. má dva předměty podnikání. Jedním je výroba stavebních hmot a stavebních výrobků a druhým velkoobchod.

ZDÍCÍ MATERIÁLY, CIHLY, TVÁRNICE, PANELY - KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ


ZDÍCÍ MATERIÁLY, CIHLY, TVÁRNICE, PANELY - LIBERECKÝ KRAJ


e-mail BRICK & COTTO EXPERTS, s.r.o. - dovoz a prodej - lícové zdivo, cihly a pásky, cihly klinker. Dlažba a doplňky COTTO. Italská dlažba. Stavebnicové komíny.


e-mail COLORBETON a.s. - prodejna Liberec - prodej betonových dlažeb (i zámkových), obrubníků, příkopových tvárnic, zatravňovacích tvárnic, plotových prvků, prvků okrasných opěrných zdí zahradní architektury. Výroba a prodej liaporu a zdících tvárnic z liaporu. Prodej i výrobků jiných výrobců. Vypracování cenových nabídek, zajistí dopravu a provádí i realizaci. Technická a konzultační činnost. Zástupci ve v‘ech krajích - viz WWW.


ZDÍCÍ MATERIÁLY, CIHLY, TVÁRNICE, PANELY - ÚSTECKÝ KRAJ


ZDÍCÍ MATERIÁLY, CIHLY, TVÁRNICE, PANELY - KARLOVARSKÝ KRAJ


ZDÍCÍ MATERIÁLY, CIHLY, TVÁRNICE, PANELY - PLZEŇSKÝ KRAJ


ZDÍCÍ MATERIÁLY, CIHLY, TVÁRNICE, PANELY - JIHOČESKÝ KRAJ


ZDÍCÍ MATERIÁLY, CIHLY, TVÁRNICE, PANELY - VYSOČINA KRAJ

e-mail ZEDNÍČEK OLDŘICH, KOMPRS MILOŠ - ZEKO BUILD - dřevocementové tvárnice s výbornými tepelně izolačními vlastnostmi, celodřevěné schody, led diodové osvětlení.


ZDÍCÍ MATERIÁLY, CIHLY, TVÁRNICE, PANELY - MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ


e-mail VALENTA LUDĚK - BETONOVÁ SKOŘEPINOVÁ TVÁRNICE - betonové skořepinové tvárnice vhodné pro výstavbu nízkoenergetických, rodinných a bytových domů, průmyslových staveb, garáží, plotů aj. Nízké pořizovací náklady, jednoduchá, ekologická výstavba.


ZDÍCÍ MATERIÁLY, CIHLY, TVÁRNICE, PANELY - OLOMOUCKÝ KRAJ


e-mail ADEQA s.r.o., - termoizolační zdící tvárnice TermoBlok pro obvodové a příčkové zdivo občanských a komerčních staveb. Stropnice, nosníky, překlady, věncovky, výrobky z vysocepevnostního modifikovaného betonu.


e-mail PATRON 21 SERVIS, s.r.o. - prodej termoizolačních tvárnic Bet-Ex®, stavební práce, lité anhydritové podlahy.


ZDÍCÍ MATERIÁLY, CIHLY, TVÁRNICE, PANELY - ZLÍNSKÝ KRAJ


ZDÍCÍ MATERIÁLY, CIHLY, TVÁRNICE, PANELY - JIHOMORAVSKÝ KRAJ


e-mail BE-TONG, s.r.o. - vyrábí a prodává betonové skořepinové tvárnice Betong. Tvárnice Betong jsou vhodné pro výstavbu nízkoenergetických rodinných a bytových domů, garáží, hal, skladů, bazénů, opěrných zdí, podezdívek, plotů atd. Tvárnice jsou vyráběny z drceného dolomitického vápence, cementu a vody.


e-mail DOMINTEX MORAVA, s.r.o. - stavební a obchodní společnost dodává a montuje inteligentní stavební systém VELOX. Systém na bázi ztraceného bednění je vhodný jak pro rodinné domy (hrubá stavba do 3 týdnů), tak pro občanskou a průmyslovou výstavbu. Dodává jak samotný materiál pro svépomocnou výstavbu, tak i ‘éfmontáž nebo dodávku celé hrubé stavby. Dále provádí zateplování fasád, sádrokartonové konstrukce a minerální podhledy, laminátové podlahy, rekonstrukce interiérů, vestavby a nádstavby.


e-mail MFC - MORFICO s.r.o. - vyrábí dřevocementové tvárnice se zateplením IZOBLOK, které jsou ideální ře‘ením při výstavbě nízkoenergetických staveb. Dále vyrábí materiály na úpravu a sanaci betonových podlah a ploch (Final, Level, Sanfix, Cobet).

©Copyright MR 1999-2013   TOPlist