INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, VODOVODY, KANALIZACE, PLYNOVODY

stavebnictví a reality on line

odrážka

MONTÁŽE - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, VODOVODY, KANALIZACE, PLYNOVODY


Firmy a řemeslníci provádějící montáže, opravy a rekonstrukce inženýrských sítí - dálkovody a přípojky vodovodů, plynovodů, kanalizací, parovodů, kabelových tratí ...


volba regionuMONTÁŽE - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, VODOVODY, KANALIZACE, PLYNOVODY - PRAHA


e-mail CHJ, s.r.o. - opravy a provádění kanalizací. Projekty, prohlídky kanalizačního potrubí od profilu 100 mm výše TV kamerou s pořízením videozáznamu a protokolem o zjištěném stavu, stavebně - technické průzkumy kanalizace (vyhledávání trasy, zjišťování stavu revizních šachet, žump a lapolů, aj., zkoušky vodotěsnosti potrubí, žump, šachet. Čištění ležaté kanalizace, dešťových svodů, dvorních vpustí, dále čištění žump, šachet, kanalizačních stok a dalších kanalizačních zařízení. Zabezpečení posudků soudních znalců z oboru domovní a areálové kanalizace, stokování a ČOV.


MONTÁŽE - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, VODOVODY, KANALIZACE, PLYNOVODY - STŘEDOČESKÝ KRAJMONTÁŽE - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, VODOVODY, KANALIZACE, PLYNOVODY - PARDUBICKÝ KRAJ


e-mail MTS GROUP, s.r.o. - zaměřuje se na bytovou a občanskou výstavbu a vybavenost, inženýrské sítě, obchodní centra a průmyslové stavby a komplexy.


MONTÁŽE - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, VODOVODY, KANALIZACE, PLYNOVODY - KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJMONTÁŽE - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, VODOVODY, KANALIZACE, PLYNOVODY - LIBERECKÝ KRAJMONTÁŽE - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, VODOVODY, KANALIZACE, PLYNOVODY - ÚSTECKÝ KRAJMONTÁŽE - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, VODOVODY, KANALIZACE, PLYNOVODY - KARLOVARSKÝ KRAJMONTÁŽE - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, VODOVODY, KANALIZACE, PLYNOVODY - PLZEŇSKÝ KRAJMONTÁŽE - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, VODOVODY, KANALIZACE, PLYNOVODY - JIHOČESKÝ KRAJ


e-mail SVOBODA MILAN - AJES - zakládání staveb, zemní práce a terénní úpravy, výkopové práce, průzkumné vrtné práce, odvodňování staveniště, lešenářské práce, technické rekultivace, bourací a úklidové práce. Montáže: inženýrské sítě - vodovody, kanalizace, plynovody.


MONTÁŽE - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, VODOVODY, KANALIZACE, PLYNOVODY - VYSOČINA KRAJe-mail FINE LINE, s.r.o. - pozemní stavitelství, inženýrské sítě, fotovoltaické elektrárny, prodej stavebních betonárek a jeřábů, prodej polystyrenových konstrukčních systémů.


MONTÁŽE - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, VODOVODY, KANALIZACE, PLYNOVODY - MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ


e-mail KARO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, s.r.o. - stavební činnost se zaměřením na vodohospodářské stavby a zemní práce. Výstavba inženýrských sítí se zaměřením na vodovod a kanalizaci, provádění vodovodních a kanalizačních přípojek, rekonstrukce stávajících vodovodních a kanalizačních řádů, zemní práce prováděné ručně a rýpadly, řezání vozovek a betonových ploch, odstraňování poruch a havárií na vodovodních a kanalizačních řadech, provádění zpevněných ploch a komunikací.


e-mail RI-STAV, s.r.o. - v oboru vodohospodářství provádí montáže, opravy, rekonstrukce a zkoušky vodovodů, vodovodních přípojek v plastových rozvodech, včetně domovních instalací, kanalizačních sítí, kanalizačních přípojek a tlakových kanalizací. Výstavba ČOV a kanalizací. V oboru plynárenství zajišťuje montáže, opravy, rekonstrukce a zkoušky vyhrazených plynových zařízení v rozsahu pro tlakové stanice, zařízení pro snižování a zvyšování tlaků plynů, zařízení pro spotřebu plynu spalováním, zařízení pro rozvod plynů domácí plynovody, průmyslové plynovody, NTL, STL, VTL a VVTL, plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu).


MONTÁŽE - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, VODOVODY, KANALIZACE, PLYNOVODY - OLOMOUCKÝ KRAJMONTÁŽE - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, VODOVODY, KANALIZACE, PLYNOVODY - ZLÍNSKÝ KRAJ


e-mail ARET-STAV, s.r.o. - inženýrské sítě - teplovody, parovody, dálkovody, plynovody, kabelové tratě. Protlaky, zemní práce, výkopové práce, čistění kanalizací a propustků, zámečnictví, drobný prodej, opravy siličních vozidel, převoz materiálu.MONTÁŽE - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, VODOVODY, KANALIZACE, PLYNOVODY - JIHOMORAVSKÝ KRAJ


©Copyright MR 1999-2013   TOPlist