ZEMNÍ PRÁCE - VÝKOPY, VRTY, PROTLAKY, VRTANÉ STUDNY

stavebnictví a reality on line

odrážka

ZEMNÍ PRÁCE - VÝKOPY, VRTY, PROTLAKY, VRTANÉ STUDNY


Společnosti a firmy provádějící zemní práce, úpravy terénů, vrty, výkopy, protlaky, vrtané a kopané studny, zahradní jezírka apod.


volba regionuZEMNÍ PRÁCE - VÝKOPY, VRTY, PROTLAKY, VRTANÉ STUDNY - PRAHA


e-mail SAMEK JAROSLAV - AQUASTAR - vyhledávání vody, vrtání studní se zárukou kvalitního zdroje vody, osazování vrtů kompletní vodárnou se zavedením vody do domu či chaty, čištění a desinfekce kopaných studní. Opravy, montáže a demontáže elektrických a ručních čerpadel. Rekonstrukce záhlaví kopaných a vrtaných studní. Veškeré instalatérské práce s tlakovou zkouškou. Prodej čerpací a sanitární techniky, koupelnových baterií, koupelnového nábytku. Nonstop služba pro havárie vody domácích vodáren. Rozbory vody.


e-mail DIAMEC, s.r.o. - působí v oblasti stavebnictví, zemní práce, zámečnictví, kotevní práce, jádrové vrtání. Půjčovna stavebních strojů a mechanizace, opravy stavebních strojů (stavební míchačky, elektrické fasádní vrátky, dieslové i elektrické kompresory, vzduchová kladiva, nakladače UNC, Locust .. ).


e-mail GEOSTAVBY, s.r.o. - provádění zemních prací (skrývky ornic, plošné výkopy a násypy, výkopy jam a rýh, hutněné obsypy a zásypy, zpětné rozprostření ornice). Demoliční práce (zděné, ocelové a železobetonové objekty a konstrukce). Přesná příprava podkladních vrstev pod komunikace a drátkobetonové průmyslové podlahy. Výstavba opěrných zdí a odhlučňovacích valů. Rekultivace skládek a zanedbaných ploch. Odvoz a likvidace zemin, sutí a dalších odpadů. Recyklace sutí, třídění sypkých materiálů. Dodávka písků, drceného kameniva a recykláž. Kompletní dodávky inženýrských sítí (kanalizace, voda, plyn, silové a sdělovací kabely) a výstavby komunikací (parkoviště, chodníky, místní komunikace).


e-mail GESTEC, s.r.o. - zemní práce minibagrem-výkopy, přípojky, základy menších staveb, geologie, hydrogeologie, studny, vrty, zahradní jezírka a bazény, vrtané základy pro plotové sloupky.


e-mail CHEMCOMEX PRAHA, a.s. - vrtání studní a vrtů pro tepelná čerpadla, hydrogeologický a inženýrskogeologický průzkum, kommpletní dokumentace pro stavební povolení studní, včetně činnosti prováděné hornickým způsobem, průzkum pro potřeby zakládání staveb, mapování kontaminace půdy a vody, sanace kontaminovaných území.


e-mail CHLUSTINA ROMAN - veškeré zemní práce při výstavbě rodinných domů, inženýrských sítí včetně odvozu zeminy a její uložení na skládky. Odvoz písků, štěrků, dlažby, cihel, sutí. Likvidace černých skládek.


e-mail TALPAN JIŘÍ - ETAPA - výkopové a zemní práce, výkopy pro inženýrské sítě, kopání základů - rekultivace, rovnání terénu, nakládání sypkých materiálů, nakládka a vykládka palet.


ZEMNÍ PRÁCE - VÝKOPY, VRTY, PROTLAKY, VRTANÉ STUDNY - STŘEDOČESKÝ KRAJZEMNÍ PRÁCE - VÝKOPY, VRTY, PROTLAKY, VRTANÉ STUDNY - PARDUBICKÝ KRAJ


e-mail TEPLÝ TOMÁŠ - HELP - zemní práce, bourací práce, doprava, likvidace odpadů, silnice, železnice, inženýrské sítě.


ZEMNÍ PRÁCE - VÝKOPY, VRTY, PROTLAKY, VRTANÉ STUDNY - KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJZEMNÍ PRÁCE - VÝKOPY, VRTY, PROTLAKY, VRTANÉ STUDNY - LIBERECKÝ KRAJ


e-mail VIŠŇÁK ANTONÍN - ZEMNÍ PRÁCE - zemní práce kráčejícími bagry ve stísněných a těžko přístupných terénech, bahno, svahy, rybníky, demolice včetně odvozu. Práce fekálními vozy a krtek.


ZEMNÍ PRÁCE - VÝKOPY, VRTY, PROTLAKY, VRTANÉ STUDNY - ÚSTECKÝ KRAJ


e-mail CIHLÁŘ JAN - ZEMNÍ PRÁCE - hloubení přípojek, stavebních jam, kanalizace, topných kanálů, základů. Zarovnání terénu, nakládka zeminy nebo jiných sypkých materiálů.


ZEMNÍ PRÁCE - VÝKOPY, VRTY, PROTLAKY, VRTANÉ STUDNY - KARLOVARSKÝ KRAJ


e-mail SUCHAN TOMÁŠ - ČISTICÍ A ÚKLIDOVÉ PRÁCE - ruční výkopové práce, výškové práce, pomocné zednické práce, drobné malířské práce, mytí tlakovou vodou, mytí fasád aj. Pravidelné i jednorázové úklidové práce - mytí oken, čištění koberců, zimní údržba, prodej čistící a úklidové techniky, čištění autointeriérů, úklid domácností, domácí práce, správa realit.ZEMNÍ PRÁCE - VÝKOPY, VRTY, PROTLAKY, VRTANÉ STUDNY - PLZEŇSKÝ KRAJ


e-mail SUPTEL, a.s. - provádí: výkopové práce pro pokládku sítí pro telekomunikace, kabelové televizní rozvody, energetika, plyn, vodovod a kanalizace. Povrchové úpravy v technologii: asfaltové povrchy, zámkové dlažby, street print. Výstavba a renovace sportovních hřišť včetně systému automatického zavlažování, výstavba dětských hřišť. Speciální mechanizace - řízené podvrty, frézování. Rekultivace zeminy. Údržba veřejné zeleně. Zelená architektura - zahrady. Privátní komunikační systémy: pobočkové ústředny, koncová zařízení, EZS - elektronické zabezpečovací systémy, EPS - elektronické protipožární systémy, kamerové a ozvučovací systémy, montáže rozvodů, přenosové systémy. Veřejné komunikační systémy: telekomunikační sítě (optické, metalické, koaxiální), spojovací systémy.


ZEMNÍ PRÁCE - VÝKOPY, VRTY, PROTLAKY, VRTANÉ STUDNY - JIHOČESKÝ KRAJ


e-mail SVOBODA MILAN - AJES - zakládání staveb, zemní práce a terénní úpravy, výkopové práce, průzkumné vrtné práce, odvodňování staveniště, lešenářské práce, technické rekultivace, bourací a úklidové práce. Montáže: inženýrské sítě - vodovody, kanalizace, plynovody.

e-mail ŠVEHLA A SYN, a.s. - provádí pozemní komunikace, inženýrské, vodohospodářské, pozemní stavby a demolice a prodej materiálů pro dopravní, pozemní, inženýrské a vodohospodářské stavby.


ZEMNÍ PRÁCE - VÝKOPY, VRTY, PROTLAKY, VRTANÉ STUDNY - VYSOČINA KRAJ


e-mail MIKO HAVLÍČKŮV BROD, s.r.o - provádí stavby: zemní práce, zpevněné plochy, železnice, vlečky, pozemní stavby, silnice, nákl. autodoprava.


ZEMNÍ PRÁCE - VÝKOPY, VRTY, PROTLAKY, VRTANÉ STUDNY - MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ


e-mail DRILLING TRADE, s.r.o. - vrty, vrtné práce, studny, vrtaná studna, čištění studní, tepelná čerpadla, geologie, geologický, hydrogeologický průzkum, projektování, vodohospodářské projekty, posudky, stavební povolení.


e-mail ŠENOVSKÁ DOPRAVNÍ SPOLEČNOST, s.r.o. - strojní zemní práce a strojní demolice, komplexní realizace inženýrských sítí, spodních staveb budov, zpevněných ploch, komunikací a chodníků


e-mailX VAVREČKA KAMIL - ZEMNÍ VRTY - vrtané studny (jíly - písky - břidlice O 160 mm, skalní monolit O 110 mm, vyměření proutkařem se zárukou na vodu), odvodňovací vrty (řešení vlhnoucích sklepů, zdiva, jímek a pod), vrtané průtlaky (v tvrdém podloží do O 225 mm).


ZEMNÍ PRÁCE - VÝKOPY, VRTY, PROTLAKY, VRTANÉ STUDNY - OLOMOUCKÝ KRAJ


e-mail ĎURČAN STANISLAV - NATREX - zemní práce - srovnávání povrchů, osev travin, kopáčské práce. Malířské a natěračské práce, drobné stavby, podlahářské práce.


e-mail NERUŠIL VÁCLAV - STROJNÍ VRTÁNÍ STUDNÍ - vrtané studny i na špatně přístupných místech jako jsou svahy, dvorky s omezeným přístupem atd., v různých podložích a složení materiálů.


ZEMNÍ PRÁCE - VÝKOPY, VRTY, PROTLAKY, VRTANÉ STUDNY - ZLÍNSKÝ KRAJ


e-mail ARET-STAV, s.r.o. - protlaky, zemní práce, výkopové práce, inženýrské sítě, čistění kanalizací a propustků, zámečnictví, drobný prodej, opravy siličních vozidel, převoz materiálu.


e-mail KUBJÁT JOSEF - provádí zemní práce rypadlonakladačem, např. výkopy základů, přípojek, kanalizace, bazénů, svahování terénů a skrývky, úprava stok, lesní cesty, úprava a zpevnění krajnic, demolice staveb, nakládka hlíny, štěrku, kameniva atd...


ZEMNÍ PRÁCE - VÝKOPY, VRTY, PROTLAKY, VRTANÉ STUDNY - JIHOMORAVSKÝ KRAJ


e-mail ELITOP, s.r.o. - provádí zemní, výkopové a stavební práce, demolice... Provozuje kontejnerovou dopravou a recyklaci stavebního materiálu. Provozuje betonárku a nabízí výrobu, rozvoz, zpracování a uložení betonových směsí pro široký okruh odběratelů. Dále se zabývá rozvozem a prodejem nejrůznějších písků, štěrků, kameniva a recyklátu. Provádí montáže elektroinstalací, klimatizace, vzduchotechniky, montáže EZS a MaR, zámečnické práce, (montáže sendvičových panelů, chladící boxy, opláštění budov, pojezdové brány a vrata... ).


©Copyright MR 1999-2013   TOPlist