ODBORNÁ LITERATURA, ČASOPISY, PERIODIKA

stavebnictví a reality on line

odrážka

ODBORNÁ LITERATURA, ČASOPISY, PERIODIKAODBORNÁ LITERATURA, VYDAVATELSTVÍ


e-mail BRADÁČ ALBERT, Doc. Ing. DrSc. - ředitel Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, soudní znalec mj. v oboru ekonomika - ceny a odhady nemovitostí, šéfredaktor časopisu "Soudní inženýrství", autor knih: "Rádce majitele nemovitosti", "Nemovitosti", "Teorie oceňování nemovitostí", "Úřední oceňování majetku". Obsahy uvedených knih - viz WWW stránky. Program pro oceňování nemovitostí. Poradenství a expertizní činnost v oboru "Oceňování nemovitostí a podniků". Soudní znalec v oborech: ekonomika - ceny a odhady nemovitostí, doprava - technické posudky o příčinách silničních nehod, fotogrammetrie - analýza fotografií dopravních nehod. Poradenství a expertizní činnost v oborech: oceňování nemovitostí, analýza silničních nehod.


e-mail FCC PUBLIC, s.r.o. - nezávislé vydavatelství technických časopisů AUTOMA, ELEKTRO a SVĚTLO, není členem žádné profesní zájmové skupiny. Kromě časopisů vychází pravidelně Ročenka ELEKTRO a příležitostně další neperiodická odborná literatura.


e-mail IN-EL, s.r.o. - vydavatelství elektrotechnické literatury. Vydává odborné a dílenské příručky, katalogy elektrotechnických materiálů a výrobků, Doporučení Elektrotechnického svazu českého a tiskopisy typových protokolů kontrol a zkoušek elektrických zařízení. Zpracovává firemní katalogové materiály pro výrobce, dovozce a prodejce elektrotechnických materiálů a výrobků.


e-mail SDRUŽENÍ POŽÁRNÍHO A BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ - literatura z oblasti PO (možno stáhnout nebo přímo studovat).


e-mail URS BRNO, s.r.o. - ekonomika ve stavebnictví, katalogy cen stavebních prací, nové technologie a postupy, tiskopisy používané při rozpočtování, sestavování kalkulací. Katalogy cen stavebních prací - ÚRS, RTS. Sazebník pro tvorbu nabídkových cen projektových prací(UNIKA), DANĚ-soubor 25 základních předpisů o daních, účetnictví, sociálním a zdravotním pojištění.


e-mail ÚRS PRAHA, a.s. - společnost je tradičním zpracovatelem databází oceňovacích podkladů a směrných cen stavebních prací, pravidelně aktualizované výstupy jsou vydávány v tištěné a elektronické podobě. Oceňování nemovitostí, staveb a podniků (znalecký ústav pro oceňování nemovitostí, staveb a podniků). Analýzy odvětví a rozvojové studie, strategie, TOP žebříčky a marketingové studie statistika, analýzy a koncepce rozvoje stavebnictví. Klasifikace a třídění. Pobočky - Brno, Ostrava, Hradec Králové, Plzeň, České Budějovice - kontakty na www.


ČASOPISY, PERIODIKA


e-mail ARCHITEKT - nezávislý měsíčník architektů - ON LINE. Vydává Obec architektů.


e-mail AUTOMA - odborný časopis pro automatizační techniku. Vychází od roku 1994. Cílem časopisu je seznamovat čtenáře s novinkami v oblasti automatizační techniky a se zajímavými aplikacemi v praxi. Tematicky zahrnuje celý obor automatizace: snímače a akční členy, řídicí systémy, měření a regulaci, roboty a manipulátory, výpočetní techniku pro automatizaci, průmyslový software, informační technologie, komponenty pro automatizaci atd. Částečně ON-LINE. Vydavatel: FCC PUBLIC, s.r.o., Praha.


e-mail BETON - on-line časopis BETON, technologie - konstrukce - sanace. Vydavatel: BETON TKS, s.r.o.


e-mail BYDLENÍ A ZAHRADA - katalog obchodů, firem a služeb - byt, dům, stavba, dílna, bydlení, zahrada, chovatelství, aj.. Provozuje Jiří Trampota - FITSPORT.


e-mail ČESKÝ TRUCKER - inzertní čtrnáctideník ČESKÝ TRUCKER a autoserver ČESKÝ TRUCKER s nabídkou leasingových společností, firem a autobazarů prodávajících nákladní a užitkové automobily, nosiče kontejnerů, stavební a zemní stroje, manipulační techniku a zemedělskou mechanizaci. Vydavatel: INTERNATIONAL TRUCKER, spol.s r.o., Olomouc.


e-mail ELEKTRIKA - nezávislý informační server o elektrotechnice v ČR. Vydavatel: ELEKTRIKA.CZ, s.r.o.


e-mail ELEKTRO - odborný časopis pro elektrotechniku je měsíčník, jehož tradice od 1. 7. 1991 plynule navazuje na časopisy Elektrotechnický obzor (zal. 1911) a Elektrotechnik (zal. 1946). Aktivní pole působnosti časopisu ELEKTRO je v oblasti silnoproudé elektrotechniky a výkonné elektroniky - otázky provozu a údržby elektrických zařízení, rozvodů a instalací, dále otázky elektrotechnické legislativy a norem, bezpečnost a revizní činnost, projektování, měření a jakost v elektrotechnice a odborné akce, školení a semináře. Částečně ON-LINE. Vydavatel: FCC PUBLIC, s.r.o., Praha.


e-mail ELEKTRONIKA.CZ - svět elektroniky on-line. Provozuje FANDA ELEKTRONIK, s.r.o..


e-mail ENERGETIKA - odborný měsíčník pro elektrárenství, teplárenství a použití energie. Vydavatel: ČSZE, Praha.


e-mail GARTEN.CZ - on-line časopis o zahradě, krajině a parcích. Zahradní architektura, seznamy výstav, aj. Provozuje: Ing. Hana Vymazalová, 671 53 Jevišovice 314.


e-mail GEOBUSINESS - on-line verze čtvrtletního časopisu GEOBUSINESS, který se na svých stránkách plně zabývá geoinformatikou a jejím nasazením v různých oborech. Vydavatel: Springwinter, s.r.o., Praha.


e-mail NÁRODNÍ STAVEBNÍ CENTRUM s.r.o. - eshop - stavební odborná literatura.


e-mail SAFETY - INFORMAČNÍ SERVER BOZP, PO, REVIZE - novinky, denně aktualizované zprávy. Seznam firem PO, BOZP. Chemické a nebezpečné látky. Legislativa, plná znění zákonů a vyhlášek. Lexikon - dokumentace a poradenství. Shop - internetový obchod převažně bezpečnostní značky a tabulky. Provozuje Křižan, s.r.o.


e-mail STAVEBNÍ FÓRUM - ON LINE časopis především o stavebnictví. Provozuje MSG holding a.s.


e-mail STAVEBNICTVÍ A INTERIÉR - ON LINE časopis určený pro odbornou stavební veřejnost. Rubriky věnované stavebním výrobkům, technologiím a službám. Vydavatel: VEGA, s.r.o., Hradec Králové.


e-mail SVĚTLO - posláním časopisu je předávat odborné informace mezi výrobci, investory, projektanty a uživateli výrobků a systémů osvětlovací techniky, zprostředkovat zkušenosti a doporučení pro praxi. Částečně ON-LINE. Vydavatel: FCC PUBLIC, s.r.o., Praha.


e-mail TOPENÁŘSTVÍ A INSTALACE - ON LINE verze časopisu. Vydavatel: Technické vydavatelství Praha, spol. s r.o.


e-mail TVŮJ DŮM - ON LINE časopis o stavění, spoření a bydlení. Vydavatel.: CE MEDIA ONLINE, a.s..


e-mail VŠEUMĚL.CZ - internetový hobby magazín. Radu jak na to zde najde každý kutil, stavebník, zahrádkář či chovatel. Rady, tipy, návody, fotografie. Provozuje Stanislav Tesařík, Brno.


e-mail ZAKLÁDÁNÍ - on-line časopis o zakládání staveb. Vydavatel: Zakládání staveb, a.s., Praha


e-mail ZEMĚMĚŘIČ - ON LINE časopis o geodezii, kartografii a katastru nemovitostí, GIS, GPS, DPZ a PÚ. Vydavatel: Springwinter, s.r.o., Praha.

©Copyright MR 1999-2013   TOPlist