AUTOCAD A SOFTWARE PRO STAVEBNICTVÍ

stavebnictví a reality on line

odrážka

AUTOCAD A SOFTWARE PRO STAVEBNICTVÍAUTOCAD A SOFTWARE PRO STAVEBNICTVÍ


e-mail AB STUDIO, s.r.o. - nabízí CAD produkty s veškerou podporou - poradenství, instalace, školení, technická podpora, hotline, financování, hardware, profesní nadstavby, software na zakázku. Autor CADKONu.


e-mail ARCHISOFT - STAVEBNÍ SOFTWARE - software ARCHLINE - architektonické a stavební projektování, rekonstrukce a fotogrammetrie, digitalizace map a údajů ze zaměření, generátor schodišť, střech a krovů, terén, urbanismus a krajinářství, rendering a animace, výkazy výměr, výpočty ploch a kubatur, AutoCAD kompatibilní, verze pro MS Windows.


e-mail ATLAS, s.r.o. - ATLAS DMT - programový systém pro modelování a vizualizaci 3D ploch.


e-mail AUTODESK, s.r.o. - profesionální CAD produkty a informace. Software a informace pro architekty, inženýry, a konstruktéry (AEC). Geografické Informační Systemy (GIS) a podpora map. Řešení pro sjednocení 2D a 3D ve strojírenské konstrukci. Profesionální řešení pro vizualizaci, modelování a animaci. Vývojová rozhraní (APIs).


e-mail BOCHŇÁK RADIM, ING. - vývoj a prodej software v oblasti PO a BOZP. Výpočty pro řešení požární bezpečnosti staveb. Lhůtník, evidence úrazů a pracovní rizika.


e-mail BENTLEY SYSTEMS ČR, s.r.o. - Bentley nabízí kompletní sadu profesionálních inženýrských produktů. Produkty jsou rozděleny do pěti kategorií: základní produkty, produkty pro geoinženýrství, pro stavební inženýrství, pro strojní inženýrství, pro potrubní a výrobní celky.


e-mail CADWARE, s.r.o. - dodavatel CAD software pro elektroniku a elektroprojektování.


e-mail CALLIDA, s.r.o. - vývoj a prodej programového vybavení včetně datové základny pro oceňování stavební produkce EUROCALC a další software.


e-mail CENTRUM PRO PODPORU POČÍTAČOVÉ GRAFIKY ČR, s.r.o. - software ArchiCAD pro oblast stavební projekce, architektury a průmyslového designu - ArchiCAD, Graphisoft Collection, doplňkové programy Artlantis R, Artlantis Studio, Maxon Form, SketchUp, ArchiPhysik, ArchiFM. Pobočky v Brně, Ostravě, Zlíně, Hradci Králové, Českých Budějovicích - kontakty na www.


e-mail DVOŘÁK LADISLAV, ING. - ALDIS-PROJEKT - programy norské firmy RUNET software pro navrhování konstrukcí podle Eurokódů, lokalizované do češtiny - BETONexpress (betonové konstrukce EC2), WOODexpress (dřevěné konstrukce EC5), FEDRA (zděné konstrukce EC6), FRAME2Dexpress (statická a dynamická analýza rámových konstrukcí).


e-mail ESTELA, s.r.o. - je distributorem produktů firmy Protel International v České republice. Protel International je producentem CAD nástrojů pro tvorbu el. schémat a pro návrh plošných spojů.


e-mail FINE, s.r.o. - přes 30 programů a programových modulů - od prostorové a rovinné statiky (FIN10) přes dimenzační programy pro beton, ocel, dřevo a zdivo, geotechniku (GEO5) a zakládání až po speciální software pro výrobce dřevěných příhradových vazníků (TRUSS 4), nebo výpočty podzemních konstrukcí.


e-mail GEOLINE, s.r.o. - software (systém GROMA) pro geodetické kanceláře.


e-mail GEUS WARE, s.r.o. - software (GEUS, GEUSNET, GEOMETR) pro geodetické kanceláře. E-shop - prodej potřeb pro geodety.


e-mail HD SOFT - stavební informační systém BUILDpower představuje nové řešení problematiky stavebního rozpočtování. Je rozčleněn do programových sestav. K sestavám je dodávána datová základna ceníků HSV, PSV, montážních prací, materiálů a agregovaných položek ve formě ceníků (VCSP) a normativů (SPON). Datová základna obsahuje všechny dostupné cenové úrovně RTS i směrných cen URS. Součástí sestavy 1 jsou tabulky ukazatelů THU. Program pro podnikatele ve stavebnictví, investory, projektanty RTS STAVITEL +. Tištěné publikace, ceníky prací a katalogy.


e-mail ING. SOFTWARE DLUBAL, s.r.o. - dodává software pro statiku a návrh konstrukcí - programy RSTAB pro výpočet prutových konstrukcí, RFEM pro výpočet komplexních konstrukcí (metoda konečných prvků) a moduly pro posouzení stability, dynamiku, návrh ocelových a betonových konstrukcí.


e-mail INISOFT, s.r.o. - dodává software pro tvorbu zákonem povinné průběžné evidence odpadů a zpracování ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady, poskytuje odborný i technický hot-line, organizuje uživatelská a odborná školení.


e-mail JANKA RADEK, ING. - autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb. Software pro statické výpočty a kreslení železobetonových konstrukcí - dimenzování železobetonových konstrukcí (krátká konzola, manipulační háky, tabulky plochy výztuže), ocelové konstrukce (dimenzování nosných svarů, vnitřní síly nosníku o jednom poli), kreslení výkresů železobetonových prvků (prefabrikovaný sloup, kruhový sloup, vrtané piloty, specifikace betonářské výztuže). Programy pro kreslení umožňují export kresby do AutoCADu a dalších systémů. Projekční kancelář se zaměřením na železobetonové konstrukce.


e-mail KEPRT KAREL, ING. - K3 ULTRA - autorizovaný distributor CAD software SoftCAD.3D a ArchiTECH.PC, určeného pro stavební projekci a architekturu s ergonomickým ovládáním, které v sobě integruje všechny nástroje (2D i 3D) potřebné pro vytvoření stavebního projektu. Od jeho 2D návrhu, 3D vizualizace, animace, výkazu výměr, výpisu prvků, ocenění až po tisk technické dokumentace.


e-mail KOUDELKA BOHDAN - prodej stavebního software, prodej software pro stavebnictví, oceňování staveb, rozpočtování stavby, ocenění stavebních prací, zpracování stavebního rozpočtu. Vypracování stavebních rozpočtů na objednávku. Prodej ceníků stavebních prací v excelu. Programování jakýchkoli výstupů v excelu pomocí VISUAL BASIC.


e-mail KUDLÁČEK DAVID, ING. - SCIPIO DESIGN - sofware pro statiku (SCIPIO B-2D), MKP (FEM), 3D vizualizace, tvorba WWW, programování na zakázku, zpracování výkresové dokumentace.


e-mail NEMETSCHEK, s.r.o. - komplexní řešení v oblasti stavebnictví. Poradenská činnost, školení a dodávky nových projekčních nástrojů pro architekturu, pozemní a inženýrské stavitelství, prezentaci projektů, oblast správy budov a elektronickou správu dokumentů. Základní nabídka software - ALLPLAN (komplexní řešení pro architekty, projektanty a statiky), CINEMA 4D pro vizualizace všeho druhu, ON-SITE PHOTO umožňuje komfortní digitální zaměření, RIVERA je systém pro elektronickou správu dokumentů, DOCUWARE je výkonný systém pro komplexní správu dokumentů, systém ALLFA je komplexní CAFM/CIFM systém, který propojuje grafická 2D/3D data a relační databázový systém.


e-mail PCSOFT - program "Stavební podnik". Ceníky, kalkulace, rozpočty, zakázky, fakturace, harmonogramy, archiv.


e-mail PRACOVNÍ ZDRAVÍ A BEZPEČNOST, s.r.o. - RISCON softwarový nástroj pro identifkaci nebezpečí, hodnocení rizik a jejich účinné řízení. Poradenství při zavádění systému řízení managementu BOZP dle specifikace OHSAS 18001:1999.


e-mail PROTEA, s.r.o. - prodej a podpora CAD produktů, zejména v oblasti stavebnictví a architektury. Distributor lokalizovaných produktů BricsCad na českém a slovenském trhu. Výkonné, kvalitní a cenově mimořádně dostupné řešení. Aplikace: BricsCad IntelliCAD CZ , RekonCAD 4.5bi - 2D aplikace pro stavaře a architekty určená pro tvorbu výkresové dokumentace v rozsahu od architektonické studie až po prováděcí projekt.


e-mail REAX SOFTWARE, s.r.o. - počítačový systém REAX pro realitní kanceláře.


e-mail RTS, a.s. - výrobce a dodavatel informačních systémů pro stavebnictví v ČR, sborníky pro oceňování stavebních prací jsou dnes běžně používaným standardem. BUILDpower - softwarové řešení zaměřené na podporu přípravy stavebních zakázek, pokrývá všechny činnosti spojené s přípravou zakázky - orientační propočet, nabídkové a kontrolní rozpočty, kalkulace, čerpání rozpočtu, harmonogram, cenové vyhodnocení subdodavatelů.


e-mail SCIA CZ, s.r.o. - software pro statické výpočty, dimenzování a výkresy stavebních a strojních konstrukcí z oceli, železobetonu a dřeva - Nexis 32, Feat a ESA PT.


e-mail SOFTCONSULT, s.r.o. - zavádění informačních technologií, především v oblasti stavebnictví a architektury. CAD systémy SPIRIT a SPEEDIKON, program pro vizuální architekturu ArCon a manažer projektů PowerProject. Školící a konzultační činnost.


e-mail ŠOLTYS TOMÁŠ, ING. - vývoj software. MKP analýza přestupu tepla, radiace, deformací a proudění v 3D. Použití různých typů elementů. Software má přátelské a moderní uživatelské prostředí.


e-mail ŠPINAR - SOFTWARE, s.r.o. - CAD systémy pro architekty a stavební inženýry.


e-mail SOLICAD, s.r.o. - distributor 2D/3D CAD italského softwaru progeCAD - cenově výhodná alternativa k AutoCAD®. ProgeCAD pracuje s formátem DWG.


e-mail TPV GROUP, s.r.o. - automatizace inženýrských čínností - především CAD/CAM a TPV systémy pro obor stavebnictví a architekturu a pro obor strojírenství.


e-mail TRAIVA, s.r.o. - software pro bezpečnost práce, komplexní služby BOZP, bezpečnostní značení, e-shop.


e-mail URS BRNO, s.r.o. - ekonomika ve stavebnictví, katalogy cen stavebních prací, nové technologie a postupy, tiskopisy používané při rozpočtování, sestavování kalkulací. Katalogy cen stavebních prací - ÚRS, RTS. Sazebník pro tvorbu nabídkových cen projektových prací(UNIKA), DANĚ-soubor 25 základních předpisů o daních, účetnictví, sociálním a zdravotním pojištění.


e-mail ÚRS PRAHA, a.s. - společnost je tradičním zpracovatelem databází oceňovacích podkladů a směrných cen stavebních prací, pravidelně aktualizované výstupy jsou vydávány v tištěné a elektronické podobě. Oceňování nemovitostí, staveb a podniků (znalecký ústav pro oceňování nemovitostí, staveb a podniků). Analýzy odvětví a rozvojové studie, strategie, TOP žebříčky a marketingové studie statistika, analýzy a koncepce rozvoje stavebnictví. Klasifikace a třídění. Pobočky - Brno, Ostrava, Hradec Králové, Plzeň, České Budějovice - kontakty na www.


e-mail WALINGER, s.r.o. - distributor CAD software pro stavebnictví - stavební projekci, návrhy elektrických rozvodů, instalací a rozvaděčů, návrhy interiérů. Konzultace a školení, doplňkové služby - např. tvorba speciálních grafických knihoven a jejich napojení k jiným softwarovým produktům. Firma je autorem české verze programů norské firmy DATA DESIGN SYSTEM ASA, DELTA BARTH Systemhaus GmbH, spolupracovala také na tvorbě české verze CAD programu CADKEY.


e-mail CAD STUDIO, a.s - dodavatel CAD, BIM a GIS/FM řešení pro stavební projekci a architekturu. AutoCAD, Autodesk Revit, Architectural Desktop, stavební aplikace, správa dokumentů, zakázkový vývoj CAD software. Školení Autodesk aplikací. Pobočky - Praha, Brno, Ostrava, Pardubice - kontakty na www.


e-mail 3E PRAHA ENGINEERING, a.s. - automatizace inženýrských čínností - především CAD/CAM systémy pro obor stavebnictví a architekturu (DATACAD, SKETCHUP, ARCON) a pro strojírenství a energetiku. Pobočky - Brno, Most - kontakty na www.


©Copyright MR 1999-2013   TOPlist