KATASTRÁLNÍ ÚŘADY, KATASTR NEMOVITOSTÍ

stavebnictví a reality on line

odrážka

KATASTR NEMOVITOSTÍ, KATASTRÁLNÍ ÚŘADYKATASTRÁLNÍ ÚŘADY, KATASTR NEMOVITOSTÍ, NAHLÍŽENÍ DO KATASTRU


e-mailČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ - ústřední orgán státní správy geodézie a kartografie (zeměměřictví) a katastru nemovitostí České republiky. Katastrální úřady, nahlížení do katastru, Zeměměřičské a katastrální inspektoráty, Zeměměřičský úřad.


e-mailKATASTRÁLNÍ ÚŘADY - katastr nemovitostí. Kompletní seznam katastrů nemovitostí České republiky. Úřední hodiny, kontakty.


e-mailNAHLÍŽENÍ DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ - aplikace ČÚZK "Nahlížení do katastru nemovitostí" umožňuje získávat některé vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, budov a jednotek (bytů nebo nebytových prostor), evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení založených na katastrálním pracovišti pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice, nebo pro účely potvrzování geometrických plánů. Na rozdíl od "Dálkového přístupu do KN" je "Nahlížení" volně přístupné všem uživatelům internetu, nevyžaduje žádnou registraci a je bezplatné. Možnosti výstupů jsou však proti DP omezené. Výpis z katastru nemovitostí a některé další výstupy aplikace "Nahlížení" neumožňuje.

©Copyright MR 1999-2013   TOPlist