POŽÁRNÍ OCHRANA, BOZP, REVIZE

stavebnictví a reality on line

odrážka

POŽÁRNÍ OCHRANA, BOZP, REVIZEPOŽÁRNÍ OCHRANA, BOZP, REVIZE - INFORMAČNÍ SERVERY


e-mail FOCUS INFO, s.r.o. - informační systém PO a BOZP.


e-mail PREVENT, s.r.o. - informační server pro oblasti PO a BOZP. Nové předpisy, odborná poradna. Nabídka služeb : projekty požární bezpečnosti staveb, protipožární nátěry, protipožární systémy (ucpávky), materiál, školení, poradenství, software pro PO a BOZP, atp.


POŽÁRNÍ OCHRANA, BOZP, REVIZE - PRAHA


e-mail A-Z JISKRA, s.r.o. - zavádění systému BOZP a PO, audity, poradenství, zhotovení dokumentace na klíč, školení, vyhodnocení rizik, zatřídění provozovaných činností dle míry požárního nebezpečí, šetření pracovních úrazů, revize, pravidelné prohlídky pracovišť z hlediska PO a BOZP, hygiena práce a zdraví, kategorizace prací, projednání s HZS a IBP, prodej hasících přístrojů a bezpečnostních tabulek.


e-mail BLECHA ALEŠ - KANCELÁŘ POŽÁRNÍ OCHRANY - projektová činnost v oboru požární bezpečnosti staveb, provádění stavebního dozoru staveb a konzultační činnost před kolaudacemi, posuzování požárního nebezpečí staveb a technologií, dodavatelské zajištění požární ochrany pro fyzické a právnické subjekty, revize požárních vodovodů, dodávka přenosných hasicích přístrojů tuzemských, zajištění činností v oboru BOZP.


e-mail HRADECKÝ ZDENĚK, ING. - bezpečnost a ochrana zdraví při práci, školení zaměstnanců - BOZP a PO, prevence rizik při zajišťování BOZP, koordinátor BOZP na staveništi. Požární ochrana a požární prevence, požární bezpečnost staveb, preventivní požární prohlídky pracovišť a budov, zpravování dokumentace BOZP a PO. Kominické práce – čištění, kontroly a revize, prohlídky inspekční kamerou ROTHENBERGER. Revize elektro, kotlů a tlakových nádob.


e-mail KARIMEX PRAHA, s.r.o. - zajišťuje zpracování dokumentace, provádění prohlídek a školení BOZP i PO.


e-mail KORTUS JAN K-SERVIS - služby koordinátora BOZP na staveništi. Komplexní služby bezpečnosti práce (BOZP) a požární ochrany (PO). Tvorba plánu BOZP.


e-mail KREJCAR MAREK - M.R.K - bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygienické služby -dezinfekce, dezinsekce, deratizace.


e-mail LAKOSILOVÁ BĚLA - B + L - zabývá se širokou škálou služeb z oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce, včetně dodávek materiálů.


e-mail MANDÍK JOSEF - požární ochrana a BOZP.


e-mail RAMAGO.NET, s.r.o. - bezpečnost práce, požární ochrana, revize elektro. E-shop.


e-mail PREVENT, s.r.o. - projekty požární bezpečnosti staveb, protipožární nátěry, protipožární systémy (ucpávky), materiál, školení, poradenství, software pro PO a BOZP, atp. Informační server pro oblasti PO a BOZP. Nové předpisy, odborná poradna.


e-mail ŠEINER MIROSLAV - BEPR - systém prevence bezpečnosti práce - BEPR pro oblasti : všeobecné bezpečnosti (VB), technické bezpečnosti (TB), hygieny (HY) – pracovní prostředí, požární ochrany (PO). Snadné a spolehlivé stanovení povinností, vedení termínových úkolů, včetně kontroly. Zpracování projektu je posouzeno Českým úřadem bezpečnosti práce.


e-mail VÝZBROJNA POŽÁRNÍ OCHRANY, a.s. - vystrojování a vyzbrojování členů jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů a záchranářů technickými prostředky, požárně-technické projekty pro stavební a inženýrské společnosti k zajištění protipožární ochrany objektů, opravy, kontrola a revize požární techniky, vlastní výroba požárně-technických prostředků, zejména hydrantových systémů a prostředků pro požární sport.


POŽÁRNÍ OCHRANA, BOZP, REVIZE - STŘEDOČESKÝ KRAJ


e-mail ATLAS CZ, s.r.o. - koordinátor BOZP na staveništi. Nabízí služby odborně způsobilého koordinátora BOZP na staveništi: zpracování plánu BOZP a přehledu právních předpisů BOZP vztahujících se ke stavbě, ohlášení zahájení stavebních prací na staveništi příslušnému úřadu, pomoc ve výběru zhotovitelů stavby a koordinace jejích spolupráce...


POŽÁRNÍ OCHRANA, BOZP, REVIZE - PARDUBICKÝ KRAJPOŽÁRNÍ OCHRANA, BOZP, REVIZE - KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ


e-mail J.SEIDL & SPOL., s.r.o. - požární ochrana konstrukcí a staveb.


POŽÁRNÍ OCHRANA, BOZP, REVIZE - LIBERECKÝ KRAJ


e-mail NOVÁK ZBYNĚK - REVIZE - revize elektroinstalace budov, revize el. spotřebičů, revize el. ručního nářadí, revize hromosvodů, revize pracovního stroje, revize zdravotnického zařízení, měření osvětlení, elektroinstalační práce a montáže, protokol o určení vnějších vlivů.


POŽÁRNÍ OCHRANA, BOZP, REVIZE - ÚSTECKÝ KRAJ


e-mail HANŽL PETR - HP - zabezpeční komplexních služeb v oblastech požární ochrany a bezpečnosti práce v regionech Prahy a Severočeského kraje.


e-mail KORTUS JAN K-SERVIS - služby koordinátora BOZP na staveništi. Komplexní služby bezpečnosti práce (BOZP) a požární ochrany (PO). Tvorba plánu BOZP.


e-mail PRACOVNÍ ZDRAVÍ A BEZPEČNOST, s.r.o. - RISCON softwarový nástroj pro identifkaci nebezpečí, hodnocení rizik a jejich účinné řízení. Poradenství při zavádění systému řízení managementu BOZP dle specifikace OHSAS 18001:1999.


POŽÁRNÍ OCHRANA, BOZP, REVIZE - KARLOVARSKÝ KRAJPOŽÁRNÍ OCHRANA, BOZP, REVIZE - PLZEŇSKÝ KRAJ


e-mail PRŮMYSLOVÝ PROJEKT PLZEŇ, s.r.o. - působí v oblasti komplexního zajištění výstavby průmyslových, energetických a ekologických staveb a komerčních objektů. Práce požárního specialisty, požární posouzení. Konzultace a poradenství v průmyslových oborech. Projekty technologických zařízení, energetických zařízení, inženýrských, dopravních a komerčních staveb. Dodavatelská a inženýrská činnost, územní a stavební řízení, logistické studie, energetické studie, rozvahy a bilance, ekonomika provozů. Stavební posudky, OK a statické posudky OK, halové objekty.


POŽÁRNÍ OCHRANA, BOZP, REVIZE - JIHOČESKÝ KRAJ


e-mail MATUROVÁ JANA, DR. ING. - PYROKONTROL TRADING & CONSULTING - poskytuje komplexní zajištění podnikajících fyzických, právnických a soukromých osob v požární ochraně, bezpečnosti práce, enviromentu, revizích elektrických zařízení do 1000 V, v prostorech bez nebezpečí výbuchu (rozsah E2A).


e-mail URBÁNEK ILJA - HASIČ-SERVIS - technicko organizační činnost v PO: - zpracování požární dokumentace, poradenství v oboru PO. Prodej, kontroly a opravy hasicích přístrojů a požárních vodovodů.


POŽÁRNÍ OCHRANA, BOZP, REVIZE - VYSOČINA KRAJ


e-mail KOČENDA JAN, ING. - nabídka služeb v BOZP a PO.


e-mail POHASERVIS, s.r.o. - služby BOZP a PO, prodej a kontroly hasicích přístrojů a hydrantových systémů


POŽÁRNÍ OCHRANA, BOZP, REVIZE - MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ


e-mail BOCHŇÁK RADIM, ING. - vývoj a prodej software v oblasti PO a BOZP. Výpočty pro řešení požární bezpečnosti staveb. Lhůtník, evidence úrazů a pracovní rizika.


e-mail FALDYNA ONDŘEJ, ING. - projektování požární bezpečnosti staveb. Stavební, zednické a především zateplovací práce.


e-mail REDCOCK, a.s. - PO, BOZP, osobní ochranné pracovní prostředky, odpadové hospodářství, protipožární nástřiky a nátěry. Internetový prodej zboží v oblastech PO a BOZP.


e-mail KOLÁŘ PAVEL, ING. - BOZP, bezpečnost práce - komplexní služby, včetně provádění školení a bezpečnostních auditů. Výkon koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. Zpracování plánu BOZP na staveništi. Nabídka software BOZP. Zajištění služeb požární ochrany.


e-mail KRIŽAN, s.r.o. - on line prodejna zboží z oblasti požární ochrany, bezpečnosti práce a životního prostředí. Seznam firem poskytujících zboží či služby z oblasti požární ochrany, bezpečnosti práce nebo životního prostředí. Seznam zákonů, vyhlášek a norem potřebných k zajištění požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí. Poradenství.


e-mail TRAIVA, s.r.o. - komplexní služby BOZP, software pro bezpečnost práce, bezpečnostní značení, e-shop.


POŽÁRNÍ OCHRANA, BOZP, REVIZE - OLOMOUCKÝ KRAJ


e-mail V&K - HASICÍ TECHNIKA, s.r.o. - komplexní zabečení v oboru požární ochrany (revize HP, požárních vodovodů,vybavení HP, hydranty, atd.), fotoluminiscenční značení, orientační systémy, protipožární ucpávky, aplikace protipožárních nátěrů, komplexní zabezpečení staveb v oblasti PO.


POŽÁRNÍ OCHRANA, BOZP, REVIZE - ZLÍNSKÝ KRAJ


e-mail BUREAU VERITAS MORAVIA, s.r.o. - komplexní služby v oboru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO), ekologie (EKO), energetiky (ENERG) a nebezpečných chemických látek a přípravků (NCHL). Revize vyhrazených technických zařízení. Celorepublikové působení.


POŽÁRNÍ OCHRANA, BOZP, REVIZE - JIHOMORAVSKÝ KRAJ


e-mail PB ALFA, s.r.o. - provádí služby v oblasti požární ochrany, prodej prostředků požární ochrany, nabízí služby z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.


e-mail KŘIVAN EMIL - revizní technik elektrických zařízení a hromosvodů. Poradenská činnost.


e-mail PEKAŘ PAVEL, ING. - autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb. Požární ochrana, projektování, požarní bezpečnost.


e-mail REVING, s.r.o. - elektrorevize a zkoušky všech elektrických zařízení bez omezení napětí a zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchu. Domovní a průmyslové instalace, trafostanice, rozvodny, volná a kabelová vedení. Provádí zkoušky a měření zvýšeným napětím. Vyhledávání tras kabelů pod a bez napětí (nejen silových). Posudky a výpočty různých elektrických zařízení. Opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení. Prodej repasovaných transformátorů.


e-mail ŠKORNIČKA MARTIN, ING. - koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Veškeré inženýrské služby související s realizací Vašeho investičního záměru, (např. zpracování podkladů k výběrovému řízení, návrhy a projednání smluv s Vašimi dodavateli, výběr dodavatele,kontrola čerpání rozpočtu stavby, příprava podkladů ke kolaudaci). Organizování reklamačních jednání včetně kontroly odstraňování vad v záruční době. Vyřizování územního a stavebního povolení, zajištění kolaudace stavby. Poradenství v oblasti ekologického vytápění zejména pomocí tepelných čerpadel IVT a to včetně zajištění montáže autorizovanou firmou. Zpracování projektové dokumentace staveb včetně architektonické studie a výkazu výměr. Stavební dozor (technický dozor investora).


e-mail ŠPIČÁK JAROMÍR, ING. - SOUDNÍ ZNALEC - znalecké posudky - soudní znalec pro plynová zařízení v oboru energetika a plynárenství (pro zemní plyn, LPG a pod.). Poradenství - bezpečnostní poradce pro ADR a RID ( přeprava nebezpečných věcí po silnici a železnici). Revizní a zkušební technik plynových PZ zařízení pro topné plyny a technické plyny a tlakových zařízení (TNS a nádob k dopravě plynů). Školení a dokumentace - osoba odborně způsobilá pro oblast bezpečnost práce BOZP a požární ochrana PO dle zákona č. 133/1985 Sb. a nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a jedy. Ochrana před výbuchem ATEX dle NV č. 406/2004 Sb.

©Copyright MR 1999-2013   TOPlist